Sugestie
I.D.: 22487102

Część NR: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 Łóżeczko noworodkowe z regulacją wysokości szt. 20

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
19.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
33194100 33192000
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Podlaskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-06-28 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 18518.52 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 32184.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Zakup aparatury medycznej do Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią. Numer referencyjny: DA-ZP-252-15/17 Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do siwz (1.1-1.10) oraz Załącznik nr 5. Pakiety: nr 1: stanowisko resuscytacji noworodka nr 2: respiratory uniwersalne z funkcją wentylacji NIEinwazyjnej i możliwością wentylacji noworodka z niską wagą urodzeniową nr 3: pompy strzykawkowe, pompy objętościowe oraz stacja dokująca nr 4: łóżeczka noworodkowe z regulacją wysokości nr 5: stanowiska do pielęgnacji noworodka nr 6: inkubatory do opieki intensywnej nr 7: inkubatory zamknięte do intensywnej terapii nr 8: monitory funkcji życiowych z kapnografią nr 9: aparat ultrasonograficzny nr 10: mierniki bilirubiny. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 1 020 831.39 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 1 Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33171000 33152000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologiąi Intensywną Terapią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26: Pakiet nr 1: Zamówienie obejmuje dostawę stanowiska resuscytacji noworodka, zwanego dalej „Sprzętem” wraz z transportem,rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 – Formularz Szczegółowy Oferty oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042). II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 2 Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33157400 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26: Pakiet nr 2: Zamówienie obejmuje dostawę respiratorów uniwersalnych z funkcją wentylacji NIEinwazyjnej i możliwością wentylacji noworodka z niską wagą urodzeniową, zwanych dalej „Sprzętem” wraz z transportem, rozładunkiem,wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2 – Formularz Szczegółowy Oferty oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznymLitwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042). II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 3 Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33194100 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26: Pakiet nr 3: Zamówienie obejmuje dostawę pomp strzykawkowych, pomp objętościowych oraz stacji dokującej, zwanych dalej„Sprzętem” wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.3 – Formularz Szczegółowy Oferty oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznymLitwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042). II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 4 Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33192000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26: Pakiet nr 4:Zamówienie obejmuje dostawę łóżeczek noworodkowych z regulacją wysokości, zwanych dalej „Sprzętem”wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.4– Formularz Szczegółowy Oferty oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznymLitwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042). II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 5 Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33192000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26: Pakiet nr 5: Zamówienie obejmuje dostawę stanowisk do pielęgnacji noworodka, zwanych dalej „Sprzętem” wraz z transportem,rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.5 – Formularz Szczegółowy Oferty oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznymLitwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042). II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 6 Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33152000 33195100 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26: Pakiet nr 6: Zamówienie obejmuje dostawę inkubatorów do opieki intensywnej, zwanych dalej „Sprzętem” wraz z transportem,rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.6 – Formularz Szczegółowy Oferty oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznymLitwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042). II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 7 Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33152000 33195100 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26: Pakiet nr 7:Zamówienie obejmuje dostawę inkubatorów zamkniętych do intensywnej terapii, zwanych dalej „Sprzętem”wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.7– Formularz Szczegółowy Oferty oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznymLitwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042). II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 8 Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33195100 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologiąi Intensywną Terapią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego SzpitalaZespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26: Pakiet nr 8: Zamówienieobejmuje dostawę monitorów funkcji życiowych z kapnografią, zwanych dalej „Sprzętem” wraz z transportem,rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personeluZamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.8 – Formularz SzczegółowyOferty oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznymLitwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042). II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 9 Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33112200 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego SzpitalaZespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26: Pakiet nr 9:Zamówienie obejmuje dostawę aparatu ultrasonograficznego, zwanego dalej „Sprzętem” wraz z transportem,rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.9 – Formularz SzczegółowyOferty oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznymLitwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042). II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 10 Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL841 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26: Pakiet nr 10:Zamówienie obejmuje dostawę mierników bilirubiny, zwanych dalej „Sprzętem” wraz z transportem,rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z NIEodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.10 – Formularz Szczegółowy Oferty oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznymLitwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042). II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 061-113630 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 30/06/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Zakład Urządzeń Medyczncyh UNIMED inż. Adam Andruszczak 090280707 ul. Trawnik 26a-28 Bydgoszcz 85-376 Polska Kod NUTS: PL613 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 27 777.78 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 29 160.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/06/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Maquet Polska Sp. z o.o. 0000166515 ul. Osmańska 14 Warszawa 02-823 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 148 148.15 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 172 800.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 28/06/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o. 0000190821 ul. Piękna 13 Bydgoszcz 85-303 Polska Kod NUTS: PL613 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 518.52 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 184.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 28/06/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED” Sp. z o.o. 0000190821 ul. Piekna 13 Bydgoszcz 85-303 Polska Kod NUTS: PL613 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 138 888.89 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 201 197.25 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 03/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Dräger Polska Sp. z o.o. 0000072965 ul. Sułkowskiego 18a Bydgoszcz 85-655 Polska Kod NUTS: PL613 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 166 666.67 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 205 200.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/06/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Dräger Polska Sp. z o.o. 0000072965 ul. Sułkowskiego 18a Bydgoszcz 85-655 Polska Kod NUTS: PL613 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 138 888.89 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 162 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 03/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Biameditek Sp. z o.o. 0000140907 ul. Elewatorska 58 Białystok 15-620 Polska Kod NUTS: PL841 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 22 222.23 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 498.14 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 30/06/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy TMS Sp. z o.o. 0000121166 ul. Wiertnicza 84 Warszawa 02-952 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 120 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 139 752.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/06/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Dräger Polska Sp. z o.o. 0000072965 ul. Sułkowskiego 18a Bydgoszcz 85-655 Polska Kod NUTS: PL613 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 31 481.49 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 040.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: Informacja o unieważnionych pakietach: Do Pakietu nr 3 została złożona jedna oferta o wartości brutto 257 904,00 PLN. Cena oferty przekracza kwotę jaka zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – 112 000,00 PLN. Zamawiający NIE może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 3 do ceny oferty najkorzystniejszej. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g). VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-767 Polska VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 11/07/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS     Informacje praktyczne Pomoc

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test