Sugestie
I.D.: 22455782

Część NR: 5 Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 49 i Gimnazjum Nr 22, ul. Jesienna 42 Termomodernizacja

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
18.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45000000 45320000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-09-04 Liczba otrzymanych ofert: 10 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 4354253.40 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2742300.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie. Numer referencyjny: IZ.271.27.2017 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie: Część 1: Szkoła Podstawowa Nr 53 i Gimnazjum Nr 18, ul. Orkana 95/109, Część 2: Szkoła Podstawowa Nr 50 i Gimnazjum Nr 1, ul. Starzyńskiego 10, Część 3: Szkoła Podstawowa Nr 8 i Gimnazjum Nr 8, ul. Szczytowa 28/30, Część 4: Szkoła Podstawowa Nr 48 i Gimnazjum Nr 3, ul. Schillera 5, Część 5: Szkoła Podstawowa Nr 49 i Gimnazjum Nr 22, ul. Jesienna 42, Część 6: Szkoła Podstawowa Nr 52 i Gimnazjum Nr 21, ul. Powstańców Warszawy 144A, Część 7: Bursa Miejska, ul. Legionów 19/21. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 19 044 504.70 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 53 i Gimnazjum Nr 18, ul. Orkana 95/109 Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45000000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL224 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Częstochowa. II.2.4) Opis zamówienia: Zakres prac a)izolacja pionowa ścian piwnic; b)docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; c)docieplenie dachu styropapą lub wełną mineralną granulowaną, różnie w zależności od budynku; d)uzupełniająca wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie różnym, w zależności od budynku; e)remont instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych po trasach istniejących; f)remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie dofinansowane w ramach konkursu RPSL.04.03.02-24-03CF/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Uzupełnienie pkt.II.2.5) dot. kryteriów.: a) cena ryczał. brutto – 98 %,, b) dł. okresu gwarancji 2 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 50 i Gimnazjum Nr 1, ul. Starzyńskiego 10 Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45000000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL224 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Częstochowa. II.2.4) Opis zamówienia: Zakres prac: a)izolacja pionowa ścian piwnic; b)docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; c)docieplenie dachu styropapą lub wełną mineralną granulowaną, różnie w zależności od budynku; d)uzupełniająca wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie różnym, w zależności od budynku; e)remont instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych po trasach istniejących; f)remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie dofinansowane w ramach konkursu RPSL.04.03.02-24-03CF/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Uzupełnienie pkt.II.2.5) dot. kryteriów.: a) cena ryczał. brutto – 98 % b) dł. okresu gwarancji – 2 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 8 i Gimnazjum Nr 8, ul. Szczytowa 28/30 Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45000000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL224 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Częstochowa. II.2.4) Opis zamówienia: Zakres prac: a)izolacja pionowa ścian piwnic; b)docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; c)docieplenie dachu styropapą lub wełną mineralną granulowaną, różnie w zależności od budynku; d)uzupełniająca wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie różnym, w zależności od budynku; e)remont instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych po trasach istniejących; f)remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie dofinansowane w ramach konkursu RPSL.04.03.02-24-03CF/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Uzupełnienie pkt.II.2.5) dot. kryteriów.: a) cena ryczał. brutto – 98 % b) dł. okresu gwarancji – 2 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 48 i Gimnazjum Nr 3, ul. Schillera 5 Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45000000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL224 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Częstochowa. II.2.4) Opis zamówienia: Zakres prac: a)izolacja pionowa ścian piwnic; b)docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; c)docieplenie dachu styropapą lub wełną mineralną granulowaną, różnie w zależności od budynku; d)uzupełniająca wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie różnym, w zależności od budynku; e)remont instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych po trasach istniejących; f)remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie dofinansowane w ramach konkursu RPSL.04.03.02-24-03CF/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Uzupełnienie pkt.II.2.5) dot. kryteriów.: a) cena ryczał. brutto – 98 % b) dł. okresu gwarancji – 2 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 49 i Gimnazjum Nr 22, ul. Jesienna 42 Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45000000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL224 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Częstochowa. II.2.4) Opis zamówienia: Zakres prac: a)izolacja pionowa ścian piwnic; b)docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; c)docieplenie dachu styropapą lub wełną mineralną granulowaną, różnie w zależności od budynku; d)uzupełniająca wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie różnym, w zależności od budynku; e)remont instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych po trasach istniejących; f)remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie dofinansowane w ramach konkursu RPSL.04.03.02-24-03CF/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Uzupełnienie pkt.II.2.5) dot. kryteriów.: a) cena ryczał. brutto – 98 % b) dł. okresu gwarancji – 2 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 52 i Gimnazjum Nr 21, ul. Powstańców Warszawy 144A, Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45000000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL224 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Częstochowa. II.2.4) Opis zamówienia: Zakres prac: a)izolacja pionowa ścian piwnic; b)docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; c)docieplenie dachu styropapą lub wełną mineralną granulowaną, różnie w zależności od budynku; d)uzupełniająca wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie różnym, w zależności od budynku; e)remont instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych po trasach istniejących; f)remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników. Ponadto w budynku SP Nr 52 nastąpi zmiana źródła ciepła z kotłowni na olej opałowy, na kotłownię gazową. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie dofinansowane w ramach konkursu RPSL.04.03.02-24-03CF/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Uzupełnienie pkt.II.2.5) dot. kryteriów.: a) cena ryczał. brutto – 98 % b) dł. okresu gwarancji – 2 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Bursa Miejska, ul. Legionów 19/21 Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45000000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL224 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Częstochowa. II.2.4) Opis zamówienia: Zakres prac: a)izolacja pionowa ścian piwnic; b)docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; c)docieplenie dachu styropapą lub wełną mineralną granulowaną, różnie w zależności od budynku; d)uzupełniająca wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie różnym, w zależności od budynku; e)remont instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych po trasach istniejących; f)remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników. Ponadto w budynku Bursy Miejskiej dodatkowo na dachu zamontowana zostanie instalacja solarna na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie dofinansowane w ramach konkursu RPSL.04.03.02-24-03CF/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Uzupełnienie pkt.II.2.5) dot. kryteriów.: a) cena ryczał. brutto – 98 % b) dł. okresu gwarancji – 2 %. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 094-183026 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 53 i Gimnazjum Nr 18, ul. Orkana 95/109 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 07/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 7 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Świącik al. Bohaterów Monte Cassino 40 Częstochowa 42-200 Polska Kod NUTS: PL224 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 848 474.88 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 843 090.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 50 i Gimnazjum Nr 1, ul. Starzyńskiego 10 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 07/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 7 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Świącik al. Bohaterów Monte Cassino 40 Częstochowa 42-200 Polska Kod NUTS: PL224 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 212 011.01 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 940 550.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 8 i Gimnazjum Nr 8, ul. Szczytowa 28/30 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 8 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Świącik al. Bohaterów Monte Cassino 40 Częstochowa 42-200 Polska Kod NUTS: PL224 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 538 330.75 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 631 700.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 4 Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 48 i Gimnazjum Nr 3, ul. Schillera 5 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 07/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 6 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy ZPHU Import-Export Kromar Marian Krotla ul. Oleska 280 Starokrzepice 42-161 Polska Kod NUTS: PL224 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 429 179.41 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 677 364.70 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 5 Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 49 i Gimnazjum Nr 22, ul. Jesienna 42 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 10 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 9 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Świącik al. Bohaterów Monte Cassino 40 Częstochowa 42-200 Polska Kod NUTS: PL224 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 354 253.40 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 742 300.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 6 Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 52 i Gimnazjum Nr 21, ul. Powstańców Warszawy 144A, Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 6 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy F.U.H. Dziedzicki Marcin Dziedzicki ul. Stawowa 8 Konopiska 42-274 Polska Kod NUTS: PL224 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 111 600.22 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 370 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 7 Nazwa: Bursa Miejska, ul. Legionów 19/21 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 8 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Świącik al. Bohaterów Monte Cassino 40 Częstochowa 42-200 Polska Kod NUTS: PL224 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 685 379.94 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 839 500.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: Uzupełnienie do pkt. V.2.4) niniejszego ogłoszenia dot. najkorzystniejszej oferty. Oprócz ceny, kryterium oceny ofert była TAKże długość okresu gwarancji, która wynosi 60 m-cy we wszystkich złożonych ofertach. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 08/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test