Sugestie
I.D.: 22318375

Część NR: 6 Nazwa: Zadanie 6 – Sprzęt do archiwizacji i zabezpieczenia danych cyfrowych (biblioteka taśmowa i oprogramowanie do NIEj) – 1 kpl 1)

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
12.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
30213000 30200000 48000000
Zamawiający:
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-21 Liczba otrzymanych ofert: 4 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 80000.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 63309.33 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania (w 8 zadaniach). Numer referencyjny: EP-271-05/17 Przedmiotem zamówienia jest realizacja 8 zadań dotyczących budowy zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych wytworzonych w ramach projektu „Bliżejkultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce –Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji”, która obejmie: — zakupu i wdrożenia infrastruktury IT do administracji infrastrukturą i systemami teleinformatycznymi w Muzeum — zakupu infrastruktury informatycznej i oprogramowania Realizacja tych zadań umożliwi stworzenie bazy sprzętowej pozwalającej, pod względem zastosowanej technologii i wydajności, na zapewnienie technicznych możliwości archiwizacji, przetwarzania oraz zabezpieczenia posiadanych danych cyfrowych oraz zachowanie współczesnych najwyższych standardów w zakresie archiwizacji i zabezpieczenia dokumentacji cyfrowej. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 1 247 000.00 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zakup i wdrożenie systemu Firewall – sztuk 1 Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30213000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie polega na dostarczeniu i zainstalowaniu zapory sieciowej. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Oferowany okres gwarancji / Waga: 40 % Cena - Waga: 60 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, Oś II, Działanie 2.3. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś Priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd. Działanie: 2.3 Poddziałanie: 2.3.2. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rozbudowa przełącznika agregującego (rozbudowa węzła sieciowego) – 1 zestaw Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30213000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie polega na dostarczeniu kontrolera do posiadanego przez zamawiającego urządzenia Cisco Catalyst4506. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Oferowany okres gwarancji / Waga: 10 % Kryterium jakości - Nazwa: Oferowane dodatkowe funkcjonalności sprzętu / Waga: 30 % Cena - Waga: 60 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, Oś II, Działanie 2.3. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś Priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd. Działanie: 2.3 Poddziałanie: 2.3.2. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rozbudowa bazy serwerowej Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30213000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie składa się z następujących elementów: a) Rozbudowa przełącznika SAN (rozbudowa systemu FC SAN) – 2 kpl Zadanie polega na dostarczeniu licencji pozwalających na rozbudowę posiadanych przez zamawiającego przełączników SAN HP Storage Works 8/20Q o dodatkowe porty aktywne. b) Zakup i wdrożenie serwera w architekturze x86_64 na potrzeby prac digitalizacyjnych – 2 szt. Zadanie polega na dostarczeniu serwerów kasetowych. c) Rozbudowa posiadanej klatki serwera blade o dodatkowe moduły – 1 kpl Zadanie polega na dostarczeniu i instalacji modułów do posiadanej przez zamawiającego obudowy kasetowej Hp Blade C3000. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Oferowany okres gwarancji / Waga: 10 % Kryterium jakości - Nazwa: Oferowane dodatkowe funkcjonalności sprzętu / Waga: 30 % Cena - Waga: 60 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, Oś II, Działanie 2.3. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś Priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd. Działanie: 2.3 Poddziałanie: 2.3.2. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Wymiana dysków twardych w macierzach – 2 kpl Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30213000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie polega na dostarczeniu dysków do posiadanych przez zamawiającego macierzy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Oferowany okres gwarancji / Waga: 30 % Kryterium jakości - Nazwa: Oferowane dodatkowe funkcjonalności sprzętu / Waga: 10 % Cena - Waga: 60 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, Oś II, Działanie 2.3. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś Priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd. Działanie: 2.3 Poddziałanie: 2.3.2. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rozbudowa macierzy o dodatkowe półki dyskowe – 2 kpl Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30213000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie polega na dostarczeniu półek dyskowych wraz z dyskami do posiadanych przez zamawiającego macierzy SUPERMICRO. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Oferowany okres gwarancji / Waga: 30 % Kryterium jakości - Nazwa: Oferowane dodatkowe funkcjonalności sprzętu / Waga: 10 % Cena - Waga: 60 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, Oś II, Działanie 2.3. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś Priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd. Działanie: 2.3 Poddziałanie: 2.3.2. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Sprzęt do archiwizacji i zabezpieczenia danych cyfrowych (biblioteka taśmowa i oprogramowanie do NIEj) – 1 kpl Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30213000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie polega na dostarczeniu napędu taśmowego wraz z taśmami do archiwizacji danych. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Oferowany okres gwarancji / Waga: 20 % Kryterium jakości - Nazwa: Oferowane dodatkowe funkcjonalności sprzętu / Waga: 20 % Cena - Waga: 60 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, Oś II, Działanie 2.3. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś Priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd. Działanie: 2.3 Poddziałanie: 2.3.2. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zakup i instalacja systemu zasilania awaryjnego w UPS – 4 szt Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30213000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie polega na dostarczeniu i instalacji zasilacza awaryjnego UPS. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Oferowany okres gwarancji / Waga: 20 % Kryterium jakości - Nazwa: Oferowane dodatkowe funkcjonalności sprzętu / Waga: 20 % Cena - Waga: 60 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, Oś II, Działanie 2.3. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś Priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd. Działanie: 2.3 Poddziałanie: 2.3.2. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30213000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Zadanie składa się z następujących elementów: a) Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla pracowników wprowadzających dane do programu bazodanowego – 25 kpl Zadanie polega na dostarczeniu terminali komputerowych wraz z licencjami i akcesoriami. b) Zakup stacji graficznych dla pracowni digitalizacji i kontroli procesu digitalizacji – 6 szt. Zadanie polega na dostarczeniu komputerowych stacji graficznych wraz z licencjami i akcesoriami. c) Zakup monitorów graficznych dla pracowni digitalizacji i kontroli procesu digitalizacji – 6 szt. Zadanie polega na dostarczeniu monitorów graficznych. d) Zakup oprogramowania graficznego – program do obróbki zdjęć i prawidłowego balansu barwnego dla plików z materiałami muzealnymi) – 1 pakiet Zadanie polega na dostarczeniu licencji na oprogramowanie. e) Zakup komputera przenośnego do pracowni digitalizacji – 1 szt. Zadanie polega na dostarczeniu komputerowych przenośnych stacji graficznych wraz z licencjami i akcesoriami. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Oferowany okres gwarancji / Waga: 30 % Kryterium jakości - Nazwa: Oferowane dodatkowe funkcjonalności sprzętu / Waga: 10 % Cena - Waga: 60 % II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0009/16, projekt współfinansowany ze środków POPC, Oś II, Działanie 2.3. II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś Priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd. Działanie: 2.3 Poddziałanie: 2.3.2. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 066-125064 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 5 Nazwa: Rozbudowa macierzy o dodatkowe półki dyskowe – 2 kpl Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy DS Comp Sylwia Dulak os. Kościuszkowskie 6 lok. 229 Kraków 31-858 Polska Kod NUTS: PL213 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 150 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 141 676.32 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim Wartość bez VAT: 115 184.00 PLN Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Dostarczenie półek dyskowych wraz z dyskami do posiadanych przez zamawiającego macierzy SUPERMICRO. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 6 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy DS Comp Sylwia Dulak os. Kościuszkowskie 6 lok. 229 Kraków 31-858 Polska Kod NUTS: PL213 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 63 309.33 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim Wartość bez VAT: 51 471.00 PLN Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Dostarczenie sprzęt do archiwizacji i zabezpieczenia danych cyfrowych (biblioteka taśmowa i oprogramowanie do NIEj) – 1 kpl. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI ustawy Pzp: Środki ochrony prawnej. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 2.1. Dokładne informacje na temat składania odwołań: Informacje na temat terminów i procedur składnia odwołanie zawierają Art. 180 i 182 ustawy: Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego, TAKże wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w p. poprzedzających wnosi się – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 2.8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 2.9. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Dział VI, art. 179 – 198g ustawy Pzp. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 08/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego wyposażonego w system do monitorowania parametrów spawania w ramach projektu, który współfinansowany będzie 20.08.18
OR.271.34.2018 Zorganizowanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu „e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice" współfinansowanego ze środków Unii 16.08.18
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie  
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji: Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej 21.08.18
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi  
Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZO.III.271-3/18 Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdowego szkolenia dla pracowników Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedmiot  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZO.III.271-2/18 Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdowego szkolenia dla pracowników Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedmiot  
Usługa organizacji wyjazdowego szkolenia dla pracowników Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Numer referencyjny: ZO.III.271-8/18 Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdowego 20.08.18
Dostawa wyposażenia dla potrzeb projektu „Mój Zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego