Sugestie
I.D.: 22364604

Część NR: 8 Nazwa: całoroczne kompleksowe utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Środzie

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
13.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45221111 45233141 45442200 90620000 44212100 45221100 63712300 45233140 45244000
Zamawiający:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-03 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1215845.74 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 1029050.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu. Całoroczne kompleksowe utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział w Poznaniu z podziałem na 8 części zamówienia. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 28 465 226.61 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rejon Chodzież Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45221111 45233141 45442200 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL41 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo Wielkopolskie. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne kompleksowe utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Chodzieży zgodnie ze specyfikacjami. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacja kadry / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 8 Kryterium jakości - Nazwa: Główny Specjalista ds. technologii i materiałów / Waga: 12 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rejon Gniezno Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45221111 45233141 45442200 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL41 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo Wielkopolskie. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne kompleksowe utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie zgodnie ze specyfikacjami. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacja kadry / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 8 Kryterium jakości - Nazwa: Główny Specjalista ds. technologii i materiałów / Waga: 12 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rejon Kalisz Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45221111 45233141 45442200 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL41 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo Wielkopolskie. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne kompleksowe utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Kaliszu zgodnie ze specyfikacjami. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacja kadry / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 8 Kryterium jakości - Nazwa: Główny Specjalista ds. technologii i materiałów / Waga: 12 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rejon Kępno Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45221111 45233141 45442200 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL41 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo Wielkopolskie. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne kompleksowe utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Kępnie zgodnie ze specyfikacjami. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacja kadry / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 8 Kryterium jakości - Nazwa: Główny Specjalista ds. technologii i materiałów / Waga: 12 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rejon Konin Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45221111 45233141 45442200 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL41 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo Wielkopolskie. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne kompleksowe utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Koninie zgodnie ze specyfikacjami. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacja kadry / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 8 Kryterium jakości - Nazwa: Główny Specjalista ds. technologii i materiałów / Waga: 12 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rejon Leszno Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45221111 45233141 45442200 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL41 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo Wielkopolskie. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne kompleksowe utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie zgodnie ze specyfikacjami. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacja kadry / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 8 Kryterium jakości - Nazwa: Główny Specjalista ds. technologii i materiałów / Waga: 12 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rejon Nowy Tomyśl Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45221111 45233141 45442200 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL41 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo Wielkopolskie. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne kompleksowe utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Nowym Tomyślu zgodnie ze specyfikacjami. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacja kadry / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 8 Kryterium jakości - Nazwa: Główny Specjalista ds. technologii i materiałów / Waga: 12 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Rejon Środa Wlkp. Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45221111 45233141 45442200 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL41 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Województwo Wielkopolskie. II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne kompleksowe utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Środzie Wlkp. zgodnie ze specyfikacjami. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacja kadry / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 8 Kryterium jakości - Nazwa: Główny Specjalista ds. technologii i materiałów / Waga: 12 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 021-035414 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Rejon Chodzież Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 03/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Saferoad Grawil Sp. z o.o. ul. Komunalna 7 Włocławek 87-800 Polska Kod NUTS: PL61 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 424 029.46 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 994 731.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Rejon Gniezno Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Rejon Kalisz Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 07/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Rotomat Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 Wrocław 54-062 Polska Kod NUTS: PL51 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 224 816.34 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 365 630.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Nazwa: Rejon Kępno Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 31/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grala Elżbieta Grala Młyńska 5 Baranów 63-604 Polska Kod NUTS: PL41 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 946 628.72 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 588 372.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Nazwa: Rejon Konin Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 Nazwa: Rejon Leszno Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 05/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Firma Żak Roboty Drogowo-Mostowe, Transport ul. A. Krzyckiego 27 Leszno 64-100 Polska Kod NUTS: PL41 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 569 269.36 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 265 430.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 Nazwa: Rejon Nowy Tomyśl Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Rotomat Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 Wrocław 54-062 Polska Kod NUTS: PL51 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 110 622.96 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 998 790.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 Nazwa: Rejon Środa Wlkp. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 03/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Szart Szymon Rąpel ul. Pionierów 55 Konin 62-510 Polska Kod NUTS: PL41 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 215 845.74 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 029 050.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: 1) Na stronie internetowej Zamawiającego wraz z ogłoszeniem została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z formularzem oferty oraz formularzami załączników do oferty. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz NIE przewiduje się wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 3) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec NIEgo prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania TAKiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec NIEgo tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 4) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w Tomie I SIWZ (IDW) dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego. 5) Uwaga do sekcji IV.2.6) Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą: zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, termin związania ofertą wynosi 60 dni. Ze względu na konstrukcję formularza ogłoszenia w Sekcji IV. 2. 6) podano 2 miesiące (od ustalonej daty składania ofert); 6) Zamawiający NIE przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; 7) Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Wartość zabezpieczenia wynosi 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 9) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 1 – 83 500 PLN (słownie zł: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset 00/100); Część 2 – 82 100 PLN (słownie zł: osiemdziesiąt dwa tysiące sto 00/100); Część 3 – 54 900 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 00/100); Część 4 – 12 300 PLN (słownie zł: dwanaście tysięcy trzysta 00/100); Część 5 – 47 500 PLN (słownie zł: czterdzieści siedem tysięcy pięćset 00/100); Część 6 – 20 400 PLN (słownie zł: dwadzieścia tysięcy czterysta 00/100); Część 7 – 53 400 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta 00/100); Część 8 – 15 800 PLN (słownie zł: piętnaście tysięcy osiemset 00/100); 10) Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587701 Faks: +48 224587700 VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a TAKże wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający NIE przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529)jest równoznaczne z jej wniesieniem. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587701 Faks: +48 224587700 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 11/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 13/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test