Sugestie
I.D.: 22371739

Część NR: 9 Nazwa: Folie operacyjne bakteriobójcze pokryte jodoforem 1 Sterylna folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliestru o grubości 0

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
14.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
33141111 33140000
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Zachodniopomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-04 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 55882.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 55090.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Dostawa urządzenia do podciśnieniowo-przepływowej metody leczenia ran wraz z dostawą opatrunków a TAKże dostawa produktów biobójczych i wyrobów medycznych w tym barwników tkankowych, hemostatyków i mi. Numer referencyjny: 000288900 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do podciśnieniowo-przepływowej metody leczenia ran wraz z dostawą opatrunków a TAKże dostawa produktów biobójczych i wyrobów medycznych w tym barwników tkankowych, hemostatyków i mikrosfer do chemoembolizacji, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawierają formularze cen jednostkowych, stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty. 2.Zamawiający wymaga złożenia oferty na: a)w zadaniach nr 1- 6 oraz 8- 14- na wyroby medyczne, dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr z 2015 poz. 876). b)w zadaniu nr 7- na produkt biobójczy, dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych ( j.t.Dz.U. z 2007 r, nr 39, poz. 252, z p.zm). 3.Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia NIE krótszy niż 12 miesięcy. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 1 589 294.60 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Barwniki tkankowe na potrzeby Bloku Operacyjnego Okulistyki Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Barwniki tkankowe na potrzeby Bloku Operacyjnego Okulistyki w ilości 600 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 1000 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Opatrunki tamujące krwawienie Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141110 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Opatrunki tamujące krwawienie w ilości 35.000 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 200 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Parafina do zatapiania wycinków histopatologicznych Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Parafina do zatapiania wycinków histopatologicznych w ilości 1200 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Obecność DMSO / Waga: 10 Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 200 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Hemostatyki wchłanialne stosowane w chirurgii naczyniowej Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141127 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Hemostatyki wchłanialne stosowane w chirurgii naczyniowej w ilości 330 pojedynczych sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatnosci / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 2000 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Mikrosfery do embolizacji i chemoembolizacji na potrzeby Zakładu Radiologii Zabiegowej Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Mikrosfery do embolizacji i chemoembolizacji na potrzeby Zakładu Radiologii Zabiegowej w ilości 140 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatnosci / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 3000 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Płyn antyseptyczny do jamy ustnej na bazie oktenidyny Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Płyn antyseptyczny do jamy ustnej na bazie oktenidyny w ilości 400 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatnosci / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 100 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Produkty biobójcze do dezynfekcji rąk Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33631600 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Produkty biobójcze do dezynfekcji rąk w ilości 1.880 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Obecność formuły nawilżającej / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Czas wystąpienia działania bójczego / Waga: 20 Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 700 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Preparat wiskoelastyczny na potrzeby Bloku Operacyjnego Okulistyki Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Preparat wiskoelastyczny na potrzeby Bloku Operacyjnego Okulistyki w ilości 2.000 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 3.500 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Folie operacyjne bakteriobójcze pokryte jodoforem Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141111 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Folie operacyjne bakteriobójcze pokryte jodoforem w ilości 1520 pojedynczych folii. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 550 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa urządzenia do podciśnieniowo-przepływowej metody leczenia ran wraz z dostawą opatrunków (terapia ssąco-płucząca) Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa 1 urządzenia do podciśnieniowo-przepływowej metody leczenia ran wraz z dostawą opatrunków, zbiorników z żelem oraz kaset do podawania płynów- w ilości 540 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 2.000 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Wyroby o działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym oraz bakteriobójczym Część nr: 11 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141127 33631600 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa wyrobów o działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym oraz bakteriobójczym w ilości 1800 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 2.000 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Mikrosfery do chemoembolizacji na potrzeby Zakładu Radiologii Zabiegowej Część nr: 12 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa mikrosfer do chemoembolizacji na potrzeby Zakładu Radiologii Zabiegowej w ilości 120 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 3.000 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Różne wyroby medyczne Część nr: 13 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa różnych wyrobów medycznych (Hypromellosum,Natrii hyaluronas 0,1 %, Żel do leczenia drobnych ran i oparzeń, Lidocaini hydrochloridum 2 % + Chlorhexidini digluconicum 0,05 % w postaci ampułkostrzykawek, Uromedium ) ilości 1325 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 500 zł. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Środek żelujący wydzieliny Część nr: 14 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego- teren SPSK2 w Szczecinie. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa środka żelującego wydzieliny w ilości 20 opakowań. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Należy wnieść wadium w wysokości 50 zł. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 081-155921 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Barwniki tkankowe na potrzeby Bloku Operacyjnego Okulistyki Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 10/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy MDT SP. Z O.O. 122953211 Ul. Skośna 12A KRAKÓW 30-383 Polska Tel.: +48 122966568 E-mail: biuro@mdt.pl Faks: +48 122520526 Kod NUTS: PL213 Adres internetowy: www.mdt.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 119 442.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 105 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Opatrunki tamujące krwawienie Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Parafina do zatapiania wycinków histopatologicznych Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 10/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy AQUA-MED. ZPAM KOLASA SP.J. 0000086379 Ul. Targowa 55 Łódź 90-323 Polska Tel.: +48 426363802 E-mail: przetargi@aqua-med.pl Faks: +48 426370296 Kod NUTS: PL711 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 19 992.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 920.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Nazwa: Hemostatyki wchłanialne stosowane w chirurgii naczyniowej Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy BAXTER POLSKA SP. Z O.O 730920652 Ul. Kruczkowskiego 8 WARSZAWA 00-380 Polska Tel.: +48 222019515 E-mail: monika_wisniewska@baxter.com Faks: +48 224883718 Kod NUTS: PL911 Adres internetowy: www.baxter.com.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 215 275.95 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 197 046.60 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Nazwa: Mikrosfery do embolizacji i chemoembolizacji na potrzeby Zakładu Radiologii Zabiegowej Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PROCARDIA MEDICAL SP. Z O.O. 015560894 ul. Pileckiego 63 WARSZAWA 02-781 Polska Tel.: +48 224094390 E-mail: regulacje@procardia.pl Faks: +48 224094391 Kod NUTS: PL911 Adres internetowy: www.procardia.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 279 629.20 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 315 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 Nazwa: Płyn antyseptyczny do jamy ustnej na bazie oktenidyny Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SCHULKE POLSKA SP. Z O.O. 010385400 Al. Jerozolimskie 132 Warszawa 02-305 Polska Tel.: +48 221160700 E-mail: zamowienia.publiczne@schuelke.pl Faks: +48 221160701 Kod NUTS: PL911 Adres internetowy: www.schuelke.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 256.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 040.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 Nazwa: Produkty biobójcze do dezynfekcji rąk Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Danmar Anna Ciesielczyk 320822881 Szczecin USTOWO 100 70-001 Polska Tel.: +48 510299693 E-mail: piotrkaczmarek@danmar.szczecin.pl Kod NUTS: PL42 Adres internetowy: www.danmar.szczecin.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Danmar Norbert Ciesielczyk 320822993 Szczecin USTOWO100 70-001 Polska Tel.: +48 510299693 E-mail: piotrkaczmarek@danmar.szczecin.pl Kod NUTS: PL42 Adres internetowy: www.danmar.szczecin.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Danmar Mariola Chmielińska 321343183 SZCZECIN USTOWO 100 70-001 Polska Tel.: +48 510299693 E-mail: piotrkaczmarek@danmar.szczecin.pl Kod NUTS: PL42 Adres internetowy: www.danmar.szczecin.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Danmar Dariusz Chmieliński 321343160 Szczecin USTOWO 100 70-001 Polska Tel.: +48 510299693 E-mail: piotrkaczmarek@danmar.szczecin.pl Kod NUTS: PL42 Adres internetowy: www.danmar.szczecin.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 66 412.80 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 63 828.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 Nazwa: Preparat wiskoelastyczny na potrzeby Bloku Operacyjnego Okulistyki Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Alcon Polska SP. Z O.O. 011429418 Ul. Marynarska 15 WARSZAWA 02-674 Polska Tel.: +48 228203450 E-mail: pl.przetargi@alcon.com Faks: +48 228203456 Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 351 840.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 266 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 Nazwa: Folie operacyjne bakteriobójcze pokryte jodoforem Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy 3M POLAND SP. Z O.O. 012086877 Nadarzyn Kajetany UL. Al. Katowicka 117 05-830 Polska Tel.: +48 227396000 E-mail: przetargi@mmm.com Faks: +48 227396004 Kod NUTS: PL9 Adres internetowy: www.3m.pl Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 55 882.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 55 090.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 Nazwa: Dostawa urządzenia do podciśnieniowo-przepływowej metody leczenia ran wraz z dostawą opatrunków (terapia ssąco-płucząca) Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy ASPIRONIX POLSKA SP. Z O.O. 147318018 Ul. Różyckiego 3 Kraków 31-324 Polska Tel.: +48 123576067 E-mail: infopolska@aspironix.com Faks: +48 122650241 Kod NUTS: PL213 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 104 550.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 122 700.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 Nazwa: Wyroby o działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym oraz bakteriobójczym Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy BL MEDICA SP. Z O.O. S.K. 366502502 Ul. Letnia 2A Kliniska Wielkie 72-123 Polska Tel.: +48 918521102 E-mail: biuro@blmedica.pl Faks: +48 913500141 Kod NUTS: PL42 Adres internetowy: www.blmedica.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 193 650.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 183 670.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 Nazwa: Mikrosfery do chemoembolizacji na potrzeby Zakładu Radiologii Zabiegowej Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 04/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Boston Scientific Polska Sp. z o.o. 012401907 Ul Al. Jana Pawła II 22 WARSZAWA 00-133 Polska Tel.: +48 224351414 E-mail: magdalena.zmijewska@bsci.com Faks: +48 222418800 Kod NUTS: PL911 Adres internetowy: www.bostonscientific.com Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 304 443.60 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 252 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 13 Część nr: 13 Nazwa: Różne wyroby medyczne Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 14 Część nr: 14 Nazwa: Środek żelujący wydzieliny Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności z art. 25 ust 1 PZP 1. Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa) PZP. 1a) Zamawiający może odstąpić od stosowania procedury z art. 24 aa) PZP. 2.W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 2.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 2.2.W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów Wykonawca składa TAKże: a) JEDZ tych podmiotów. b) zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby 2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone w SIWZ dołączyć DO OFERTY następujące oświadczenia, dokumenty oraz próbki: 3.1. Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych: 3.2. Próbki wyrobów: — dla zadania nr 2 – w ilości 2 sztuk — dla zadania nr 7 – po 1 sztuce do każdej pozycji. — dla zadania nr 9 – po 1 sztuce do dwóch dowolnie wybranych rozmiarów- 3.3. Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu oferowanych wyrobów: — zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych – dla zadań 1- 6 oraz 8- 14. — zgodnie z Ustawą o produktach biobójczych – dla zadania nr 7. 3.4. Ulotki, mat. informacyjne, badania kliniczne, karty charakterystyki lub inne dokumenty wystawione przez producenta wyrobów dla zadań 7,3,11. 3.5. Opis urządzenia do terapii podciśnieniowo-przepływowej- zad. 10 5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, aktualne na dzień złożenia, następujące oświadczenia i dokumenty: A. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP; 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub inny dokument o opisany w SIWZ. 3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skarbowego lub inny dokument o opisany w SIWZ 4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt VI ppkt 2 .1 SIWZ. 5. oświadczenie wykonawcy — o braku wydania wobec NIEgo prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania TAKiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetk. lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; — o braku orzeczenia wobec NIEgo tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; — o NIEzaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); — o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 5 i 6; 6. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapit. wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą NIE prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 7.gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP, zamiast ww dokumentów, składa dokumenty wskazane w SIWZ. 8.PEŁNOMOCNICTWO, Formularz cen jedn, dowód wadium, formularz Oferty-składa do oferty. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14/08/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test