Sugestie
I.D.: 22331670

Część NR: 9 Nazwa: Zadanie częściowe nr 9 Dostawy kaszy gryczanej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 661,336 tony, w tym do m

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
12.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
15613000 15800000
Zamawiający:
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-11 Liczba otrzymanych ofert: 4 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 7990011.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 8755795.44 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. Numer referencyjny: 14/2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do magazynów różnych organizacji partnerskich, tj.: Federacji Polskich Banków Żywności,Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 319 938 436.01 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 1 Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15331400 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy groszku z marchewką do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 321,400 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 872,200 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 148,400 tony, Caritas Polska 920,400 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 380,400 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 2 Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15331400 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy fasoli białej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 321,400 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 872,200 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 148,400 tony, Caritas Polska 920,400 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 380,400 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 3 Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15331427 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy koncentratu pomidorowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 341,888 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 264,128 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 505,344 tony, Caritas Polska 404,992 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 167,424 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 4 Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15331500 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy buraczków wiórków do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 396,920 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 753,900 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej301,560 tony, Caritas Polska 241,500 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 99,960 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 5 Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15332200 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy powideł śliwkowych do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 996,020 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 077,336 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej430,560 tony, Caritas Polska 345,384 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 142,740 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 6 Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15851100 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy makaronu jajecznego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 986,400 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 3 231,200 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 291,920 tony, Caritas Polska 1 035,440 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 427,840 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 7 Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15851100 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy makaronu kukurydzianego bezglutenowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości666,400 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 359,520 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 143,920 tony, Caritas Polska 115,360 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 47,600 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 8 Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15611000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy ryżu białego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 320,000 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 872,000 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 148,000 tony, Caritas Polska 920,000 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 380,000 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 9 Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15613000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy kaszy gryczanej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 661,336 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 436,616 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej574,128 tony, Caritas Polska 460,080 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 190,512 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 10 Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15820000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy herbatników maślanych do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 798,660 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 431,120 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej172,380 tony, Caritas Polska 138,040 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 57,120 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 11 Część nr: 11 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15511210 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy mleka UHT do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 9 311,760 tys. litrów, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 5 026,320 tys. litrów, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej2 009,520 tys. litrów, Caritas Polska 1 610,640 tys. litrów, Polskiego Czerwonego Krzyża 665,280 tys. litrów. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 12 Część nr: 12 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15540000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy sera podpuszczkowego dojrzewającego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 3 192,500 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 723,500 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 689,000 tony, Caritas Polska 552,000 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 228,000 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 13 Część nr: 13 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15131490 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy gulaszu wieprzowego z warzywami do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 262,6864 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 221,3072 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 488,3760 tony, Caritas Polska 391,4352 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża161,5680 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 14 Część nr: 14 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15131500 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy szynki drobiowej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 3 991,1616 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 154,4704 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej861,0624 tony, Caritas Polska 690,5088 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 285,1200 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 15 Część nr: 15 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15131000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy szynki wieprzowej mielonej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 793,6576 tony,w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 508,0256 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 602,8992 tony, Caritas Polska 483,1488 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 199,5840 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 16 Część nr: 16 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15131000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy pasztetu wieprzowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 851,6352 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 459,7632 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 183,7056 tony, Caritas Polska 147,2640 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 60,9024 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 17 Część nr: 17 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15241500 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy fileta z makreli w oleju do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 262,4280 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 220,8448 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej488,4712 tony, Caritas Polska 391,1768 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 161,9352 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 18 Część nr: 18 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15831200 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy cukru białego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 320,800 tony, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 872,080 tony, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 148,400 tony, Caritas Polska 920,160 tony, Polskiego Czerwonego Krzyża 380,160 tony. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie częściowe nr 19 Część nr: 19 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 15831200 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Część B do SIWZ. II.2.4) Opis zamówienia: Dostawy oleju rzepakowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 321,700 tys. litrów, w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 872,260 tys. litrów, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 148,580 tys. litrów, Caritas Polska 920,160 tys. litrów, Polskiego Czerwonego Krzyża 380,700 tys.litrów. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: CCI: 2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 –2020. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonanie przedmiotowej części zamówienia od sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r., realizacja dostaw NIE wcześniej niż 16.08.2017 r. Dostawy do magazynów OPO powinny odbywać się w każdym miesiącu realizacji dostaw, do każdej z OPO. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 075-144615 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/01/2017 Część nr: 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 16/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Dawtona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 0000652355 ul. Bieniewicka 52 Błonie 05-870 Polska Tel.: +48 227315400 Faks: +48 227315413 Kod NUTS: PL913 Adres internetowy: www.dawtona.pl Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 579 774.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 702 605.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/02/2017 Część nr: 2 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 16/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak Spółka jawna 0000146185 ul. Albertów 69 Albertów 42-165 Polska Tel.: +48 343104710 Faks: +48 343104760 Kod NUTS: PL22 Adres internetowy: www.jamar.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 526 520.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 743 422.65 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/03/2017 Część nr: 3 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 16/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak Spółka jawna 0000146185 ul. Albertów 69 Albertów 42-165 Polska Tel.: +48 343104710 Faks: +48 343104760 Kod NUTS: PL22 Adres internetowy: www.jamar.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 390 135.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 201 849.60 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/04/2017 Część nr: 4 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 16/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak Spółka jawna 0000146185 ul. Albertów 69 Albertów 42-165 Polska Tel.: +48 343104710 Faks: +48 343104760 Kod NUTS: PL22 Adres internetowy: www.jamar.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 214 431.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 384 541.59 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/05/2017 Część nr: 5 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 16/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak Spółka jawna 0000146185 ul. Albertów 69 Albertów 42-165 Polska Tel.: +48 3431047 Faks: +48 343104760 Kod NUTS: PL22 Adres internetowy: www.jamar.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 548 151.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 609 492.95 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/06/2017 Część nr: 6 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 14/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PPHU „ROLPOT” Spółka jawna Królewski i Panek 0000021537 ul. Wyszogrodzka 21C Płock 09-402 Polska Tel.: +48 502388048 Faks: +48 242645376 Kod NUTS: PL923 Adres internetowy: www.rolpot.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 779 074.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 745 045.60 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Transport 90 % Produkcja 25 %. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/07/2017 Część nr: 7 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 14/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PPHU „ROLPOT” Spółka jawna Królewski i Panek 0000021537 ul. Wyszogrodzka 21C Płock 09-402 Polska Tel.: +48 502388048 Faks: +48 242645376 Kod NUTS: PL923 Adres internetowy: www.rolpot.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 216 779.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 432 360.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Transport 90 % Produkcja 25 %. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/08/2017 Część nr: 8 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 14/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 6 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy ALIMCO S.P.A. 00521620211 Via della Rena 20 Bolzano 39100 Włochy Tel.: +39 0471313131 Faks: +39 0471313132 Kod NUTS: ITH10 Adres internetowy: www.alimco.com Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 587 762.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 204 452.40 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Transport do organizacji charytatywnych 3,81 % Firma Handlowo-Usługowa Danuta Będkowska, ul. Garbarska 45, 32-340 Wolbrom. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/09/2017 Część nr: 9 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 11/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Firma Handlowo – Usługowa Danuta Będkowska 6370113538 ul. Garbarska 45 Wolbrom 32-340 Polska Tel.: +48 603717175 Faks: +48 326441028 Kod NUTS: PL21 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 990 011.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 755 795.44 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Produkcja kaszy gryczanej 95 %. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/10/2017 Część nr: 10 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 14/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy DM „TRANSARR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 0000071735 ul. ANDRZEJA STRUGA 16 ŁÓDZ 90-513 Polska Tel.: +48 426336742 Faks: +48 426300249 Kod NUTS: PL711 Adres internetowy: www.transarr.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 930 513.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 221 639.08 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Produkcja, transport. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/11/2017 Część nr: 11 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 11/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie 0000045142 ul. Elewatorska 13 Grajewo 19-203 Polska Tel.: +48 862730416 Faks: +48 862738923 Kod NUTS: PL84 Adres internetowy: www.mlekpol.com.pl Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 777 306.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 133 638.40 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Transport 4 %. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/12/2017 Część nr: 12 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 11/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie 0000045142 ul. Elewatorska 13 Grajewo 19-203 Polska Tel.: +48 862730416 Faks: +48 862738923 Kod NUTS: PL84 Adres internetowy: www.mlekpol.com.pl Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 56 230 254.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 696 900.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Transport 4 %. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/13/2017 Część nr: 13 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 14/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy STOCZEK NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 0000050439 Dwernickiego 5 Stoczek Łukowski 21-450 Polska Tel.: +48 516077074 Kod NUTS: PL81 Adres internetowy: www.makarony.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 850 715.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 015 351.08 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Logistyka 3-4 %. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/14/2017 Część nr: 14 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 16/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA 0000211414 ul. WIELUNSKA 2 RUSIEC 97-438 Polska Tel.: +48 436766020 Faks: +48 436766887 Kod NUTS: PL71 Adres internetowy: www.pamapol.com.pl Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 43 456 492.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 771 925.34 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Część usług transportowych, jeżeli firma Pamapol S. A. NIE będzie w stanie wykonać ich własnymi środkami. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/15/2017 Część nr: 15 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 11/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA 0000050909 Aleja 550-lecia 1 SOKOŁÓW PODLASKI 08-300 Polska Tel.: +48 606984992 Kod NUTS: PL84 Adres internetowy: www.sokolow.pl Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 27 580 157.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 606 406.72 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/16/2017 Część nr: 16 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 11/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA 0000050909 Aleja 550-lecia 1 SOKOŁÓW PODLASKI 08-300 Polska Tel.: +48 606984992 Kod NUTS: PL84 Adres internetowy: www.sokolow.pl Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 088 086.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 428 503.04 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/17/2017 Część nr: 17 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 16/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy CONTIMAX SPÓŁKA AKCYJNA 0000299583 ul. Partyzantów 12 C Bochnia 32-700 Polska Kod NUTS: PL21 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy FREEZCO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 0000639267 ul. Chmielna 2, lok. 31 Warszawa 00-020 Polska Kod NUTS: PL911 Adres internetowy: www.freezco.eu Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 33 146 853.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 472 642.73 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/18/2017 Część nr: 18 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 14/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Danuta Będkowska 6370113538 ul. Garbarska 45 Wolbrom 32-340 Polska Tel.: +48 603717175 Faks: +48 326441028 Kod NUTS: PL21 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 282 180.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 855 363.20 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Produkcja cukru białego 95 %. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: POPŻ/W/19/2017 Część nr: 19 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 16/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa „Marlibo” Zakład Pracy Chronionej Czekaj Jacek 6371050254 ul. Górka 19 Hutki 32-329 Polska Tel.: +48 602526583 Faks: +48 326261713 Kod NUTS: PL21 Adres internetowy: www.marlibo.com.pl Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 622 350.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 040 563.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 2245878001 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 31/08/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test