Sugestie
I.D.: 26443313

Dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
03.03.18
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
34121100 80510000
Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Miejsce realizacji:
PL: Grudziądzki
Miejsce realizacji:
Grudziądzki
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów:, 1.1. niskopodłogowych,, 1.2. jednoczłonowych,, 1.3. w wersji miejskiej,, 1.4. wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 roku i nieeksploatowanych., 2. Autobusy muszą spełniać wymogi zawarte:, 2.1. w dyrektywie 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.11.2001 r. odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniającej dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE dla pojazdu klasy I;, 2.2. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j Dz. U. z 2016 roku, poz. 2022 z późn. zm.);, 2.3. w Polskiej Normie nr PN-S-47010:1999., 3. Szczegółowe parametry techniczne autobusów zostały zawarte w załączniku do SIWZ.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test