Sugestie
I.D.: 26413880

Dostawa i montaż aparatu RTG

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
02.03.18
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
33111200
Termin składania wniosków:
13.04.18 09:30
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
Miejsce realizacji:
PL: Miasto Wrocław
 
 
Miejsce realizacji:
Miasto Wrocław
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Dostawa i montaż aparatu RTG., Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia:, 1) musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności parametry określone w wykazie parametrów wymaganych, stanowiących załącznik do formularza cenowego. Niespełnienie choćby jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty;, 2) być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniać warunki dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami praw;, 3) być fabrycznie nowy, w pełni sprawny;, 4) odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia;, 5) być wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych;, 6) nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich;, 7) nie może być prototypem.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test