Sugestie
I.D.: 25322874

Dostawa i montaż aparatu RTG

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
17.01.18
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
33111200
Termin składania wniosków:
14.03.18 09:30
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
Miejsce realizacji:
PL: Miasto Wrocław
 
 
Miejsce realizacji:
Miasto Wrocław
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Dostawa i montaż aparatu RTG., Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia:, 1) musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności parametry określone w wykazie parametrów wymaganych, stanowiących załącznik do formularza cenowego. Niespełnienie choćby jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty., 2) być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniać warunki dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 3) być fabrycznie nowy, w pełni sprawny,, 4) odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia,, 5) być wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych,, 6) nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich,, 7) nie może być prototypem.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test