Sugestie
I.D.: 23452494

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Ostrzeszów.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
26.10.17
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
90500000 90513100 90533000 90512000
Termin składania wniosków:
22.11.17 11:00
Zamawiający:
Miasto i Gmina Ostrzeszów
Miejsce realizacji:
PL: Kaliski
 
 
Miejsce realizacji:
Kaliski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest dbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Ostrzeszów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z dnia 9.9.2016 r. poz. 1987 z póź.zm.), zapisami WPGO przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXV/440/12 z dnia 27.8.2012 r. oraz przepisami prawa lokalnego.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test