Sugestie
I.D.: 28175818

Opracowanie druku, druk i dostawa materiałów, produktów służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
14.05.18
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
22462000 79823000 22000000 79800000 39294100
Termin składania wniosków:
22.05.18
Zamawiający:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Opolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Opracowanie druku, druk i dostawa materiałów, produktów służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UZP.4011.17.2018 1) Nazwa zamówienia: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjno- informacyjnych typu: maskotka kot, maskotka/poduszka prostokąt,  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UZP.4011.8.2018 Opis przedmiotu zamówienia: 1) Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formie 11-dniowego turnusu (kolonii) dla  
Opracownie, korekta, druk i dostawa materiałów poligraficznych dla projektu pt.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – cześć  
"Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Zakup zestawów dydaktycznych (w tym specjalistycznych) - pracownia CNC. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.042.1.4.2018  
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.”Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. 21.08.18
Wykonanie i dostawa specjalistycznego sprzętu (wyrobu) ortopedycznego - termoplastycznych ortez na stopy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa specjalistycznego sprzętu (wyrobu) 24.08.18
Dostawa książek/pomocy dydaktycznych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego 23.08.18
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wnętrza zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice, w Gierszowicach 43a, dz. nr 1/2, województwo opolskie, gmina Olszanka. Celem 30.08.18
Zaprojektowanie oraz druk materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, 23.08.18
Opracowanie, korekta, druk i dostawa folderu promocyjnego dla projektu pt.: „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w