Sugestie
I.D.: 22586989

Postępowanie unieważnione Część nr 10 Nazwa Grupa 4 – Nadzór inwestorski

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
22.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45000000 45100000 45215100 45310000 45312000 45313100 45314000 45316000 45331000 45332000 45333000 45400000 45410000 45420000 45430000 45 71630000
Zamawiający:
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Numer referencyjny: ZP 17/2017 Budynki Szpitala, w których ma być wykonane zadanie zlokalizowane są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1132 (decyzja z dnia 30.12.2004r.). Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, częściowa wymiana okien oraz roboty towarzyszące wykonywane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, pozwolenie konserwatorskie i posiadane pozwolenie na budowę oraz audyt energetyczny budynków Szpitala, opracowanie dok. bud. – wykonawczej w oparciu o pfu,sprawowanie nadzoru inwestorskiego. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Grupa 1 Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71320000 71220000 45100000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45331000 45332000 45333000 45313100 45400000 45410000 45420000 45430000 45440000 45450000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: I. Ocieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana okien oraz roboty towarzyszące wykonywane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, pozwolenie konserwatorskie i posiadane pozwolenie na budowę oraz audyt energetyczny; Wykaz budynków – Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach posiadanych decyzji pozwolenia na budowę 1 Pawilon A Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściową wymianę okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2256/2014 z dnia 09.09.2014r. – prawomocna z dniem 24.09.2014r. termomodernizacja budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1. 2 Pawilon A1 Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2256/2014 z dnia 09.09.2014r. – prawomocna z dniem 24.09.2014r. termomodernizacja budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1. 3 Pawilon C Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2256/2014 z dnia 09.09.2014r. – prawomocna z dniem 24.09.2014r. termomodernizacja budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1. 4 Pawilon C1, tunele, galerie, korytarze w pawilonach C-C1 Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2256/2014 z dnia 09.09.2014r. – prawomocna z dniem 24.09.2014r. termomodernizacja budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1. 5 Pawilon D Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2616/2014 z dnia 23.10.2014r. – prawomocna z dniem 06.11.2014r. termomodernizacja budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1. 6 Pawilon D1 Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2616/2014 z dnia 23.10.2014r. – prawomocna z dniem 06.11.2014r. termomodernizacja budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej NIE zostaną mu przyznane. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Grupa 1 Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71320000 71220000 45100000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45331000 45332000 45333000 45313100 45400000 45410000 45420000 45430000 45440000 45450000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: 7 Pawilon E Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2616/2014 z dnia 23.10.2014r. – prawomocna z dniem 06.11.2014r. termomodernizacja budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1. 8 Pawilon E1 Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2616/2014 z dnia 23.10.2014r. – prawomocna z dniem 06.11.2014r. termomodernizacja budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1. 9 Pawilon F1 Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2617/2014 z dnia 23.10.2014r. – prawomocna z dniem 06.11.2014r. termomodernizacja budynku F, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1-E1-E. 10 Pawilon F Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2617/2014 z dnia 23.10.2014r. – prawomocna z dniem 06.11.2014r. termomodernizacja budynku F, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1-E1-E. 11 Pawilon G Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2615/2014 z dnia 23.10.2014r. – prawomocna z dniem 06.11.2014r. termomodernizacja budynku G, budynku T, budynku PK. II. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ: Lp. Pawilon/ tytuł zadania Zakres opracowania 1. Pawilon D- D1 Przebudowa termomodernizacyjna Oddziału Chirurgii Dzieci oraz Oddziału Pediatrii Zakres prac zgodny z PFU, w tym: 1. Budynek D1 – Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii Dziecięcej, wraz z przebudową instalacji wewnętrznych – wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz 27 sztuk okien aluminiowych. Modernizacja i przebudowa dotyczy następującego zakresu powierzchni Budynku D1: -Parter: Oddział Pediatryczny; -I Piętro: Oddział Chirurgii Dziecięcej;- Poddasze: adaptacja części powierzchni na pomieszczenia socjalne i pomocnicze dla personelu Oddziałów Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej. 2. Budynki D i D1 z przyległościami (Przewiązki C1-D, D-D1 i A-D1) – Przystosowanie budynków do obowiązujących wymagań p.poż. Zakres rzeczowy modernizacji oraz przystosowania budynków do wymagań p.poż. dotyczy m.in. następujących zagadnień: — przebudowa klatek schodowych w Budynku D1 (m.in. wydzielenie ppoż. i wprowadzenie ich oddymiania); — wymiana pionów hydrantowych na ?=25; — podział na strefy pożarowe: wprowadzenie wymaganych oddzieleń przeciwpożarowych pomiędzy budynkami lub. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej NIE zostaną mu przyznane. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Grupa 1 Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71320000 71220000 45100000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45331000 45332000 45333000 45313100 45400000 45410000 45420000 45430000 45440000 45450000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: C.d. ich częściami, oddzielenie stref NIE modernizowanych. Budynek D- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ( zakres dotyczy przyziemia i parteru budynku). 2.Pawilon E Przebudowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Budynek E – Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, wraz z przebudową instalacji wewnętrznych obejmujących przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zadanie dotyczy następującego zakresu powierzchni Budynku E: — Parter (wraz z przewiązkami E1-E i E-B) — Piętro (wraz z przewiązkami E1-E i E-B) oraz ewentualnie kondygnacji Piwnic i Poddasza w zakresie prac powiązanych z przebudową i modernizacją na Parterze i I Piętrze. Zakres powyższy obejmuje przede wszystkim modernizację pomieszczeń Oddziału Patologii Ciąży i Oddziału Ginekologicznego i został oznaczony w części rysunkowej niniejszego PFU, na rysunkach schematycznych stanowiących załącznik graficzny do pfu. Budynki E i E1 z przyległościami (Przewiązki B-E oraz E-E1) – Przystosowanie budynków do aktualnie obowiązujących wymagań p.poż. Rzeczowy zakres modernizacji dotyczy następujących zagadnień: — Kompleksowa przebudowa/modernizacja Oddziału Patologii Ciąży (Parter Budynku E wraz z Przewiązkami E-E1 i E-B); — Kompleksowa przebudowa/modernizacja Oddziału Ginekologicznego (I Piętro Budynku E wraz z Przewiązkami E-E1 i E-B); — Wprowadzenie wymaganych przepisami elementów oddzieleń / wydzieleń pożarowych, w tym wydzielenia klatki schodowej w Budynku E na styku z Przewiązką E-B; — Wprowadzenie oddymiania klatki schodowej w Budynku E na styku z Przewiązką E-B; Doprowadzenie dróg i wyjść ewakuacyjnych w Budynkach do zgodności z aktualnymi przepisami ochrony pożarowej. 3.Pawilon F Przebudowa Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu oraz II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej Rzeczowy zakres modernizacji obejmuje kompleksową modernizację Budynków F i F1 wraz z Przewiązkami F1-E/E1-C-D/D1-F, będącymi obiektami Szpitala, dostosowanie pomieszczeń do przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych i dotyczy następujących zagadnień: — Wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiany 2 sztuk bram stalowych i 5 sztuk drzwi drewnianych (budynek F1). — Wprowadzenie wymaganych przepisami elementów oddzieleń / wydzieleń pożarowych, w tym wydzielenia klatek schodowych w Budynkach Fi F1; — Wprowadzenie oddymiania klatek schodowych w Budynkach Fi F1; — Remont NIE zmodernizowanych klatek schodowych; — Doprowadzenie dróg i wyjść ewakuacyjnych w Budynkach (wraz z Przewiązkami) do zgodności z aktualnymi przepisami ochrony pożarowej. 4.Pawilon G Przebudowa Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz Oddziału Dermatologicznego Modernizacja / przebudowa – Modernizacja i przebudowa części pomieszczeń, oraz wykonanie innych prac budowlanych w tym wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej. Zadanie obejmuje również dostosowanie pomieszczeń do przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych, wymianę 13 sztuk drzwi drewnianych. Etap modernizacji /przebudowy dotyczy następujących zagadnień: — Przebudowy / modernizacji Oddziału Zakaźnego (Parter oraz fragment Piwnic Budynku G) – poza częścią zmodernizowaną po 2005 roku. — Przebudowy / modernizacji Oddziału Dermatologii (I Piętro Budynku G) – poza częścią zmodernizowaną po 2005 roku. — Remontu wyłączonych z użytkowania balkonów na I Pietrze Budynku. — Dostosowanie Budynku G do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie w zakresie wydzielenia stref pożarowych oraz dróg ewakuacyjnych. 5.Pawilon C – C1 Termomodernizacja pawilonu C-C1.Modernizacja i przebudowa części pomieszczeń i instalacji, obejmujących: — Blok Operacyjny (w Budynku C) w zakresie dostosowania warunków jego funkcjonowania do dobrej praktyki dla tego. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej NIE zostaną mu przyznane. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Grupa 1 Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71320000 71220000 45100000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45331000 45332000 45333000 45313100 45400000 45410000 45420000 45430000 45440000 45450000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: Przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem usprawnienia systemu wentylacji i klimatyzacji – wg wytycznych ujętych w niniejszym PFU, w tym zaproponowanych w części rysunkowej wg Załącznika nr 3. — Zmiany mające na celu dostosowanie Budynków do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa ppoż. (w tym całkowite wydzielenie pożarowe klatek schodowych i przebudowa instalacji hydrantowej wewnętrznej na średnicę ?=25 mm). — montaż pompy ciepła powietrze – woda, sprężarkowej na energię elektryczną o mocy 424,84Kw (w tym 233,66 kW pompa ciepła – 55 % OZE), — wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej(pomieszczenia administracji – paw. C1 oraz laboratorium – paw.C), — wymianę 2 sztuk okien o powierzchni 4,8 m2 na okna nowe o współczynniku U=1,1 wraz z nawiewnikami. 6 Pawilony Szpitala Wymiana wszystkich poziomów rozprowadzających ciepła wodę użytkową pod pawilonami i budynkami Szpitala Szpital zasilany jest z czterech wymienników: — Nr 1 – pawilony A, A1, B, C, C1, D, D1, E, E1, F i F1. — Nr 2 – pawilon G Należy wykonać inwentaryzację starej sieci, wykonać obliczenia zużycia wody dla poszczególnych wymienników, zaprojektować nową sieć, wymienić sieć według wykonanego projektu wraz z NIEzbędną armaturą, kontrolno-pomiarową i regulacyjną. W projekcie należy przewidzieć możliwość wykonania przyłączy do nowo remontowanych oddziałów, oraz wymienić całą instalację wewnętrzną na remontowanych oddziałach.W wymiennikowi nr 1 należy zaprojektować urządzenie do zwalczania bakterii Legionella w instalacji wody ciepłej. Instalacje należy wykonać z rur PP stabilizowanych, projekt należy uzgodnić ze wskazanym pracownikiem Działu Technicznego. 7 Pawilony Szpitala Wymiana wszystkich poziomów rozprowadzających wodę zimną pod pawilonami i budynkami Szpitala. Szpital zasilany jest zsześciu przyłączy wody zimnej: — przyłącze nr 1- zasila pawilony A i A1, oraz przełączkę A-C1 — przyłącze nr 2 – zasila pawilony B, C1, C, — przyłącze nr 3 – zasila pawilony D, D1 — przyłącze nr 4 – zasila pawilony E, E1 oraz Prosektorium — przyłącze nr 5 – zasila pawilony F i F1 — przyłącze nr 6 – zasila pawilon G Należy wykonać inwentaryzację starej sieci, wykonać obliczenia zużycia wody na poszczególne przyłącza, zaprojektować nową sieć, wymienić instalacje wraz z zaworem odcinającym przed budynkiem. W projekcie należy przewidzieć możliwość wykonania przyłączy do nowo remontowanych oddziałów, oraz wymienić całą instalację wewnętrzną na remontowanych oddziałach. Instalacje należy zaprojektować i wykonać z rur PP zgrzewanych, wraz z konieczną armaturą regulacyjną i odcinającą, projekt należy uzgodnić ze wskazanym pracownikiem Działu Technicznego. Należy również wykonać nowe przyłącze do wymiennika wody ciepłej w wymiennikowi zlokalizowanej w Pawilonie F1, z zaślepionego rurociągu, wykonanego z rur PE wprowadzonego do budynku, zachowując rezerwowe zasilanie z przyłącza nr 5.Wymienić wadliwy odcinek rurociągu wody zimnej z pierścienia okalającego Szpital, wykonanego z rur PE wraz z zamontowaną armaturą. 8 Gazy medyczne Modernizacja instalacji gazów medycznych. W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać nową rezerwową sprężarkownię sprężonego powietrza oraz ssania zlokalizowanego pod Pawilonem A. Zaprojektować przyłączenie jej do okręgu gazów medycznych w tunelach Szpitala. 9 Pawilony Szpitala Wymiana instalacji co Wymiana wszystkich poziomów rozprowadzających wodę pod pawilonami i budynkami Szpitala Szpital zasilany jest z czterech wymienników: — Nr 1 – pawilony A, A1, B, C, C1, D, D1, E, E1, F i F1. — Nr 2 – pawilon G Należy wykonać inwentaryzację starej sieci co, wykonać konieczne obliczenia mocy dla poszczególnych pawilonów Szpitala, zaprojektować nową sieć, wymienić sieć według w wykonanego projektu wraz z NIEzbędna armaturą, kontrolno-pomiarową i regulacyjną.W projekcie należy przewidzieć możliwość wykonania przyłączy do nowo remontowanych oddziałów oraz wymienić całą instalację wewnętrzną na remontowanych oddziałów oraz. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej NIE zostaną mu przyznane. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Grupa 1 Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71320000 71220000 45100000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45331000 45332000 45333000 45313100 45400000 45410000 45420000 45430000 45440000 45450000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: Cd. wymienić całą instalację wewnętrzną na remontowanych oddziałach, na pozostałych zgodnie z PFU. Instalacje poziomów należy wykonać z rur czarnych spawanych do instalacji co, natomiast piony zasilające oraz instalacje etażową na poszczególnych oddziałach z rur PP zgrzewanych. 10 Pawilony Szpitala Wymiana kabli energetycznych zasilających pawilony Szpitala. Wykaz kabli energetycznych Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej do rozdzielni pawilonowej T7T8 kabel YKY 4x180mm x2 (podstawa + rezerwa) Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej do rozdzielni pawilonowej T3T4 kabel YKY 4x 120mm x1 kabel YKY 4x240mm x1 dla potrzeb central wentylacyjnych i klimatyzacji – lokalizacja do uzgodnienia z projektantem Z rozdzielni pawilonowej T7T8 do rozdzielni pawilonowej T9T10 kabel YKY 4x120mm x 2 (podstawa + rezerwa) Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej do Rozdzielni Wolnostojącej kabel YKY 4x240mm x 2 (podstawa + rezerwa) Z Rozdzielni Wolnostojącej do złącza kablowego Kuchnia – Pralnia kabel YKY 4x120mm x 1 Z rozdzielni pawilonowej T5T6 do rozdzielni pawilonowej T9T10 kabel YKY 4x 90mm x 1 Zastosować kabel o symbolu YKY 4x (żyły miedziane, wielodrutowe, okrągłe) Główna Rozdzielnia Elektryczna- Pawilon C Rozdzielnia pawilonowa T7T8 – Pawilon EE1 ( pod Oddziałem Ginekologii) Rozdzielnia pawilonowa T9T10 – Pawilon F ( pod II Oddziałem Chorób Wewnętrznych) Rozdzielnia pawilonowa T3T4 – Pawilon DD1( koło Centralnej Sterylizacji) Rozdzielnia pawilonowa T5T6 – Pawilon F1 ( pod Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej). Wykonanie NIEzależnych obwodów zasilania elektrycznego z RGE Szpitala, dla urządzeń; — centrale wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, — klimatyzatory, — agregaty wody lodowej, — sterylizatory parowe, — kompresory, — pompy próżniowe, — komora krioterapii, Wymienić istniejący wyłącznik z wyzwalaczem elektrodynamicznym, Strona A -Sekcja 2, (obecnie zasilane są sterylizatory kompresory, pompy próżniowe) na wyłącznik o właściwych parametrach i wpiąc do NIEgo kabel oznaczony jako „pierwszy”. Zainstalować i uruchomić monitoring zasilania w/w napędów kompatybilny z obecnie zainstalowanym w Rozdzielni Głównej, umożliwiający kontrole parametrów sieci. W projektowanych rozdzielnicach elektrycznych do zasilania w/w urządzeń ująć odpowiednie wyłączniki, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, kontrole napięcia (lampki sygnalizacyjne) oraz przewidzieć odpływy rezerwowe trój i jednofazowe. Równolegle do układanych kabli ułożyć przewody komputerowe do monitoringu parametrów tej sieci, oraz przewody do wyłączników pożarowych dla istniejących rozdzielni pawilonowych i projektowanych. Zaprojektować instalacje wyłączników pożarowych bezpośrednio w Portierni Głównej Szpitala. Wykonanie NIEzależnych obwodów zasilania elektrycznego z Głównej Rozdzielni Elektrycznej Szpitala, dla wymienionych poniżej urządzeń; centrale wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej klimatyzatory agregaty wody lodowej sterylizatory parowe kompresory pompy próżniowe komora krioterapii Wydzielone obwody muszą przechodzić przez określone pawilony szpitala, zasilać nowo zaprojektowane rozdzielnice elektryczne, dla w/w urządzeń, i być usytuowane w pobliżu istniejących rozdzielni pawilonowych oznaczonymi symbolami T1-T2 do T13. W/w, NIEzależne obwody zasilania powinien składać się z dwóch kabli zasilających; pierwszy – zasilałby urządzenia w pawilonach D-D1, A- A1, F1 drugi – zasilałby urządzenia w pawilonach C-C1, E-E1, F, G Zabudować w Rozdzielni Głównej dodatkowy wyłącznik prądu przemiennego niskonapięciowy z wyzwalaczem elektrodynamicznym, Strona A – Sekcja1, do którego wpięty będzie kabel oznaczony jako „drugi”. Wymienić istniejący wyłącznik z wyzwalaczem elektrodynamicznym, Strona A -Sekcja 2, ( obecnie zasilane są sterylizatory kompresory, pompy próżniowe) na wyłącznik o właściwych parametrach i wpiąć do NIEgo kabel oznaczony jako „pierwszy”. Zainstalować i uruchomić monitoring zasilania w/w napędów kompatybilny z obecnie zainstalowanym w Rozdzielni Głównej, umożliwiając kontrole. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 15 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 600.000,00 zł Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej NIE zostaną mu przyznane. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Grupa 2 Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71320000 71220000 45100000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45331000 45332000 45333000 45313100 45400000 45410000 45420000 45430000 45440000 45450000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: I. Ocieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana okien oraz roboty towarzyszące wykonywane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, pozwolenie konserwatorskie i posiadane pozwolenie na budowę oraz audyt energetyczny 1Budynek T- Dział Techniczny – Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2615/2014 z dnia 23.10.2014r. – prawomocna z dniem 06.11.2014r. termomodernizacja budynku G, budynku T, budynku PK. II. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ: Termomodernizacja budynku T w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej Zakres rzeczowy obejmuje: 1. wymianę instalacji centralnego ogrzewania. 2. wymianę okien i drzwi stalowych oraz drzwi drewnianych zewnętrznych. 3. zainstalowanie automatycznego adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru. Wymiana poziomów rozprowadzających ciepła wodę użytkową pod budynkiem T. Budynek zasilany jest z wymiennika zlokalizowanego w Budynku Działu Technicznego. Należy wykonać inwentaryzację starej sieci, wykonać obliczenia zużycia wody dla poszczególnych wymienników, zaprojektować nową sieć, wymienić sieć według wykonanego projektu wraz z NIEzbędną armaturą, kontrolno-pomiarową i regulacyjną.Instalacje należy wykonać z rur PP stabilizowanych, projekt należy uzgodnić ze wskazanym pracownikiem Działu Technicznego. Wymiana wszystkich poziomów rozprowadzających wodę zimną pod budynkiem T. Budynek zasilany jest z oddzielnego przyłącza wody zimnej. Należy wykonać inwentaryzację starej sieci, wykonać obliczenia zużycia wody na poszczególne przyłącza, zaprojektować nową sieć, wymienić instalacje wraz z zaworem odcinającym przed budynkiem. Instalacje należy zaprojektować i wykonać z rur PP zgrzewanych, wraz z konieczną armaturą regulacyjną i odcinającą, projekt należy uzgodnić ze wskazanym pracownikiem Działu Technicznego. Wymiana poziomów instalacji co Wymiana poziomów rozprowadzających wodę pod budyniem DT. Budynek jest zasilany z oddzielnego wymiennika. W ramach zadania należy wykonać inwentaryzację starej sieci co, wykonać konieczne obliczenia mocy dla poszczególnych pawilonów Szpitala, zaprojektować nową sieć, wymienić sieć według w wykonanego projektu wraz z NIEzbędną armaturą, kontrolno-pomiarową i regulacyjną. Instalacje poziomów należy wykonać z rur czarnych spawanych do instalacji co, natomiast piony zasilające oraz instalacje etażową na poszczególnych oddziałach z rur PP zgrzewanych. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody W ramach zadania należy wykonać nową studnię głębinową, wraz operatem wodnoprawnym dla nowego odwiertu i dla pozostałych dwóch studni będących w eksploatacji jeżeli zaistnieje konieczność wykonanie badań hydrogeologicznych.Należy wykonać inwentaryzację istniejącej Stacji Uzdatniania Wody i zaprojektować remont kapitalny lub kompletną przebudowę linii uzdatniania wody w celu poprawienia jakości wody dostarczanej do Pawilonów Szpitala. III.. Uzyskanie decyzji administracyjnych NIEzbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót TAKich wymaga. IV. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. V. Uzyskanie decyzji/ zgód na użytkowanie remontowanych pomieszczeń. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia / Waga: 15 Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 15 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 48.000,00 zł Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej NIE zostaną mu przyznane. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Grupa 3 Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71320000 71220000 45100000 45215100 45310000 45312000 45314000 45316000 45331000 45332000 45333000 45313100 45400000 45410000 45420000 45430000 45440000 45450000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana okien oraz roboty towarzyszące wykonywane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, pozwolenie konserwatorskie i posiadane pozwolenie na budowę oraz audyt energetyczny Budynek „P-K” (Pralnia – Kuchnia) Termomodernizacja budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. decyzja nr 2615/2014 z dnia 23.10.2014r. – prawomocna z dniem 06.11.2014r. termomodernizacja budynku G, budynku T, budynku PK. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ: Termomodernizacja budynku P-K w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej. Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej wymianę 44 sztuk okien aluminiowych, 9 sztuk drzwi stalowych, 2 sztuk drzwi drewnianych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wymiana poziomów rozprowadzających ciepła wodę użytkową pod budynkiem P-K Budynek zasilany jest z wymiennikowni zlokalizowanej pod budynkiem kuchnia-pralnia Należy wykonać inwentaryzację starej sieci, wykonać obliczenia zużycia wody dla poszczególnych wymienników, zaprojektować nową sieć, wymienić sieć według wykonanego projektu wraz z NIEzbędną armaturą, kontrolno- pomiarową i regulacyjną. Instalacje należy wykonać z rur PP stabilizowanych, projekt należy uzgodnić ze wskazanym pracownikiem Działu Technicznego. Wymiana poziomów rozprowadzających wodę zimną pod budynkiem P-K. Budynek zasilany jest z oddzielnego przyłącza wody zimnej: Należy wykonać inwentaryzację starej sieci, wykonać obliczenia zużycia wody na poszczególne przyłącza, zaprojektować nową sieć, wymienić instalacje wraz z zaworem odcinającym przed budynkiem. Instalacje należy zaprojektować i wykonać z rur PP zgrzewanych, wraz z konieczną armaturą regulacyjną i odcinającą, projekt należy uzgodnić ze wskazanym pracownikiem Działu Technicznego. Wymiana instalacji co Wymiana poziomów rozprowadzających centralne ogrzewanie pod budynkiem P-K. Budynek zasilany jest z oddzielnej wymiennikowni. Należy wykonać inwentaryzację starej sieci co, wykonać konieczne obliczenia mocy dla poszczególnych pawilonów Szpitala, zaprojektować nową sieć, wymienić sieć według wykonanego projektu wraz z NIEzbędna armaturą, kontrolno-pomiarową i regulacyjną. Instalacje poziomów należy wykonać z rur czarnych spawanych do instalacji co, natomiast piony zasilające oraz instalacje etażową na poszczególnych oddziałach z rur PP zgrzewanych. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych NIEzbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót TAKich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgód na użytkowanie remontowanych pomieszczeń. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na roboty budowlane / Waga: 35 Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 31.000,00 zł Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej NIE zostaną mu przyznane. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Grupa 4 Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71000000 71247000 71248000 71520000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: 1.Pełnienie, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, inwestycyjnego pt. „Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” w Grupie 1, 2 i 3. Szczegółowy opis zakresu wykonywanych prac zawiera opis przedmiotu zamówienia dla GRUPY 1, GRUPY 2 i GRUPY 3, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: A) na etapie przygotowywanie Dokumentacji Projektowej: —analiza Dokumentacji Projektowej, wprowadzanie stosownych uwag, zastrzeżeń oraz propozycji zmian, B) na realizacji Inwestycji: —przekazanie wykonawcy robót protokolarnie terenu budowy, —reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia NIEprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, TAKże wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; — uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych Inwestycji realizowanych przez wykonawcę Inwestycji w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, —opiniowanie zgody lub sprzeciwu albo zgłaszanie zastrzeżeń do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, zgodnie z art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego, —kontrola płatności na rzecz podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane Inwestycji, —współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, —pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, NIE rzadziej jednak niż raz w miesiącu, —weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym, odbiorem końcowym, odbiorem po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbiorem ostatecznym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, —sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez wykonawcę faktur z umową, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym, po okresie rękojmi oraz gwarancji i ostatecznym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót, —sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i NIEdopuszczonych do stosowania w budownictwie, —nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, —dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi ora. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 19.000,00 zł Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej NIE zostaną mu przyznane. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Grupa 4 Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71000000 71247000 71248000 71520000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: Cd. gwarancji i odbioru ostatecznego), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania, — uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, — dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy, — potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a TAKże kontrolowanie rozliczeń budowy, — kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez wykonawcę i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót, — udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję, — uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, — kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, — potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu NIEzbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych, — sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi TAKa potrzeba, — kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, NIEzbędnych do odbioru, — w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych uzgodnień, — nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż., — zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, — żądanie usunięcia z placu budowy osób NIEkompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, — dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawcę, — zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy, — zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, — przekazywanie Zamawiającemu przez wykonawcę faktur podlegających jego weryfikacji NIEzwłocznie, NIE później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, — stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiającego lub Wykonawcy robót (pod warunkiem akceptacji Zamawiającego), potwierdzone wpisem na liście obecności, — uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn, — składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z wykonywania umowy, począwszy od następnego miesiąca po zawarciu umowy, — sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz jej skompletowanie od wykonawcy robót i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót, obejmującej w szczególności (operat kolaudacyjny): — oryginał dziennika budowy; — dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy; — dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia); — wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń; — inwentaryzację geo. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 19.000,00 zł Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej NIE zostaną mu przyznane. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Grupa 4 Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71000000 71247000 71248000 71520000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. II.2.4) Opis zamówienia: Cd. — inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; — oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; — w przypadku zmian NIE odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru — dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji — inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego przygotowanie dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót, — zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób NIEprzerwany i NIEzakłócony, a w przypadku NIEmożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa — dbanie, aby Wykonawcy realizujący roboty budowlane wykonywali je przy użyciu własnych materiałów zgodnych z dokumentacją przetargową. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z właściwymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji umowy. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.04.03.01-12-0001/17. II.2.14) Informacje dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 19.000,00 zł Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej NIE zostaną mu przyznane. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 118-236150 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Nazwa: Grupa 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Nazwa: Grupa 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 Nazwa: Grupa 2 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 Nazwa: Grupa 3 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 Nazwa: Grupa 4 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 Nazwa: Grupa 4 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 Nazwa: Grupa 4 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze KIO ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a TAKże wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 19/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę celem realizacji za-dania pn. „Zaopatrzenie Gminy Kościelisko w ciepło systemowe”  
Wymiana posadzki i instalacji C. O. w sali 03 budynku przy ul. Kosynierów 12 w Olkuszu. II. Opis przedmiotu zamówienia W zakresie zadania należy wykonać roboty polegające na demontażu istniejącej 25.07.18
Remont elewacji - wymiana okien w budynku W-6 (10-28) - pawilon Biblioteki Politechniki Krakowskiej (czytelnia), ul. Warszawska 24 w Krakowie - etap II. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni Numer referencyjny: G.262.30.2018 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni 02.08.18
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie przy ul. Batalionu "Skała" AK 12  
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 6  
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie na os. Strusia 19  
Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu. II. Opis przedmiotu zamówienia Zakres robót oparto na ekspertyzie stanu technicznego sali gimnastycznej (małej) Szkoły 25.07.18
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie remontu pomieszczeń przewiązki i klatki schodowej budynku nr 18a Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Oficyna Zachodnia: remont kominów, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich; Oficyna Wschodnia: remont kominów, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek