Sugestie
I.D.: 22724039

Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
28.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
37410000 37535200 45100000 45232452 45233200 45310000 45112710 77310000 45112723 45236210 50870000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA RYBNIK
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: agospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: zad.1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego. zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego „Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy”. zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle. Numer referencyjny: ZP.271.98.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania. Zakres robót w rozbiciu na poszczególne obiekty: zad. 1 (ZS 6): - przygotowanie terenu poprzez demontaż i utylizację istniejących elementów zagospodarowania, - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni, - budowa placu zabaw, - wykonanie instalacji oświetlenia terenu, - odwodnienie terenu i budynku szkoły, - budowa piłkochwytów, - budowa chodników, - wyrównanie terenu wokół wykonanych obiektów wraz z założeniem trawników. zad. 2 (SP 34): - usunięcie piasku stanowiącego nawierzchnię placu zabaw, - korytowanie, - założenie obrzeży trawnikowych, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, - wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Uwaga. W związku z realizacją prac na urządzonym obiekcie, większość prac będzie prowadzona ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu. zad. 3 (plac zabaw przy ul. Żurawiej): - przygotowanie terenu poprzez demontaż i utylizację istniejących elementów zagospodarowania (betonowa obudowa piaskownicy o wym. 3x3 m, stalowa huśtawka wagowa, 4 ławki o konstrukcji betonowej z siedziskami i oparciami drewnianymi), - wyrównanie podłoża (płytkie korytowanie wraz z przygotowaniem podbudowy), - dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, - ułożenie nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej (zad. 1), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, odrębnie dla każdego z w/w zadań, które to dokumenty stanowią załączniki do SIWZ. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego. Zakres robót: - przygotowanie terenu poprzez demontaż i utylizację istniejących elementów zagospodarowania, - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni, - budowa placu zabaw, - wykonanie instalacji oświetlenia terenu, - odwodnienie terenu i budynku szkoły, - budowa piłkochwytów, - budowa chodników, - wyrównanie terenu wokół wykonanych obiektów wraz z założeniem trawników. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które to dokumenty stanowią załączniki do SIWZ. Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego „Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy”. Zakres robót: - usunięcie piasku stanowiącego nawierzchnię placu zabaw, - korytowanie, - założenie obrzeży trawnikowych, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, - wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Uwaga. W związku z realizacją prac na urządzonym obiekcie, większość prac będzie prowadzona ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu. Przedmiot zamówienia określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które to dokumenty stanowią załączniki do SIWZ. Część nr: 3 Nazwa: Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle. Zakres robót: - przygotowanie terenu poprzez demontaż i utylizację istniejących elementów zagospodarowania (betonowa obudowa piaskownicy o wym. 3x3 m, stalowa huśtawka wagowa, 4 ławki o konstrukcji betonowej z siedziskami i oparciami drewnianymi), - wyrównanie podłoża (płytkie korytowanie wraz z przygotowaniem podbudowy), - dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, - ułożenie nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych. Przedmiot zamówienia określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które to dokumenty stanowią załączniki do SIWZ.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wymiana nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Ziołowa 3 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.84.2018 Przedmiotem zamówienia jest  
Część nr: 1 Nazwa: Budowa otwartej strefy aktywności w Dobrogoszczycach Zakres zamówienia obejmuje budowę otwartej strefy aktywności w Dobrogoszczycach, polegającej na budowie siłowni plenerowej,  
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Porębie Zakres robót obejmuje wykonanie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego, wyposażonego w plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z nawierzchnią  
Część nr: 1 Nazwa: Osiedle Beskidzkie: Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych Zakres inwestycji obejmuje roboty związane z przygotowaniem i wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, dostawę i montaż  
Budowa nowych wiat przystankowych w Rudzie Śląskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AP.271.39.2018 Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa nowych wiat przystankowych w Rudzie Śląskiej".  
Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/12/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa rowerowego placu zabaw  
Usługi - Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. św. Rocha 80/90”  
Część nr: 1 Nazwa: Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory: Etap I – budowa alejek i placów parkowych wraz z montażem elementów małej architektury Zakres robót do realizacji: 1) demontaż trzech ławek i  
Budowa placu zabaw przy ul. Kredytowej w Zawierciu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.66.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa placu zabaw przy ul. Kredytowej w Zawierciu.” 2.  
Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 7 w Pszczynie przy ul.Staromiejskiej 41 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.1.0042.2018 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie