Sugestie
I.D.: 22870861

Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zad.3 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny nr 12

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
03.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233000 45112730
Zamawiający:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Remont dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie z podziałem na 3 zadania Numer referencyjny: SE.261.4.2017 Remont dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie z podziałem na 3 zadania: Zad.1 Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Przybysławice w km 3+080 do km 6+080, w miejscowości Witowice w km 7+582 do km 7+802. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ściącie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Naprawa i zabezpieczenie podmytej krawędzi jezdni 3.3 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Zad.2 Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ścięcie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Zad.3 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny nr 1205K w miejscowości Wielki Dół, w km 0+020-1+000. Zakres robót obejmuje: 1. Nawierzchnia 1.1 Remont nawierzchni emulsją i grysami 1.2 Remont utwardzonego pobocza emulsją i grysami 1.3 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla ruch KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem 1.4 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji technicznej, przedmiarach robót które stanowią załącznik 10 do SIWZ. b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót- załącznik 9 do SIWZ. Załączony do SIWZ przedmiar stanowi podstawę ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego(ślepego)- załącznik 2 do SIWZ. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Zad.1 Remont drogi powiatowej Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice nr 1174K w miejscowości Przybysławice w km 3+080 do km 6+080, w miejscowości Witowice w km 7+582 do km 7+802 Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ściącie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Naprawa i zabezpieczenie podmytej krawędzi jezdni 3.3 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Część nr: 2 Nazwa: Zad.2 Remont drogi powiatowej Boża Wola - Jeżówka - Tczyca nr 1137K w miejscowości Jeżówka km 0+000 do km 0+650. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty ziemne – naprawa uszkodzonych poboczy, ścięcie i wyprofilowanie 2. Nawierzchnie 2.1 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla KR 2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem upłynnionym 2.2 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2 3. Pobocza 3.1 Profilowanie i zagęszczenie poboczy pod utwardzenie kruszywem kamiennym, obustr. 3.2 Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym Część nr: 3 Nazwa: Zad.3 Remont drogi powiatowej Celiny Przesławickie – Przesławice – Wieki Dół – Kalina Rędziny nr 1205K w miejscowości Wielki Dół, w km 0+020-1+000. Zakres robót obejmuje: 1. Nawierzchnia 1.1 Remont nawierzchni emulsją i grysami 1.2 Remont utwardzonego pobocza emulsją i grysami 1.3 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z BA dla ruch KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem 1.4 Wykonanie w-wy ścieralnej z BAgr. 4 cm dla KR 2

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej „Rybki” nr K340032 w miejscowości Dobra w km 0+000-0+450. Zakres robót obejmuje: ścinanie mechaniczne poboczy, ciecie asfaltu + frezowania,  
Remont dróg gminnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FER.271.13.2018 1.Remont drogi gminnej Szerzyny-Nadole-Centrum Nr 200609K (dz.ewid. 910, 831), w miejscowości Szerzyny w km 0+000 -  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja odcinka drogi gminnej w Czerńcu Do Wnęka ( dz. ew. nr 417) w km 0+000-0+300 Zakres robót obejmuje: a) wykonanie robót ziemnych; b) wykonanie podbudowy; c) wykonanie  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIiR.271.19.2018 A. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Smroków – Wężerów” - wykonanie podbudowy materiałem kamiennym w  
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych „nr ewid. 497/2 w m. Prandocin Iły w km 0+000 – 0+500” Numer referencyjny: RIiR.271.31.2018 A. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi dojazdowej do 23.07.18
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 291827K Kadcza- Do Golonków w Kadczy ( dz. ew. nr 148) w km 0+000-0+300 Zakres robót obejmuje: a) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont drogi dojazdowej do pól „Na Jasiczka” w miejscowości Głęboka o długości 200 m Część I zamó wienia obejmuje remont drogi dojazdowej do pól „Na Jasiczka” w miejscowości  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 - Remont drogi gminnej nr 271206 K Kustra w miejscowości Ropa, w km 0+000 – 0+530. obejmuje w szczególności: 1) Ścinanie poboczy, mechaniczne – 530,00 m2, 2) wykonanie  
Remont drogi gminnej Regietów Niżny - Regietów Wyżny nr K 270907 w m. Regietów w km 0+000 - 0+800 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BPŚ.271.8.2018 Frezowanie nawierzchni na połączeniu  
Remont drogi gminnej Banica - Czyrna nr K 270912 w m. Banica w km 2+340 - 3 +340 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BPŚ.271.9.2018 Frezowanie nawierzchni na połączeniu odcinków dróg,