Sugestie
I.D.: 24720121

Rewitalizacja obsz poprzemysłowych i powojskowych na terenie m.Piły - rozwój strefy przem. Piła pld-wsch (rejon ul. Wawelskiej)-bud dr. do ter. Podstrefy Piła PSSE oraz przeb. i rozb. ul. Magazynowej.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
15.12.17
Rodzaj dokumentu:
Pozostałe informacje
Kody CPV
45000000 45233140 45310000 45330000
Zamawiający:
Gmina Pila
Miejsce realizacji:
PL: Pilski
Miejsce realizacji:
Pilski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
, Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojskowych w południowo-wschodniej części miasta Piły., , Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE)., , Łączna długość odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1805 mb., , 1. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE, , 2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1;, , 3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE, , 4. Ułożenie kabli energetycznych zasilających oświetlenie drogowe wzdłuż ulicy Wawelskiej,

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test