Sugestie
I.D.: 23359257

[Sprostowanie BZP] Sporządzenie podziałów geodezyjnych wraz z dokumentacją dla nieruchomości gruntowych położonych na obszarze objętym Uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu – w celu

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
23.10.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
71354000
Termin składania wniosków:
24.11.17
Zamawiający:
URZĄD MIASTA I GMINY SOSNOWIEC
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
[Sprostowanie BZP] Sporządzenie podziałów geodezyjnych wraz z dokumentacją dla nieruchomości gruntowych położonych na obszarze objętym Uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu – w celu wydzielenia z nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych, części zajętych pod drogi gminne i wewnętrzne Numer referencyjny: WZP.271.1.108.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w budynkach położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Małopolskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WZP.DZN.15.2018 Przedmiotem  
Wycena nieruchomości na potrzeby Wydziału geodezji i Kartografii w 2018 r. - opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości (2) Numer referencyjny: ZA.271.82.2018 Przedmiotem zamówienia jest 22.06.18
Wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja azbestu) oraz odtworzenie elewacji (w tym termomodernizacja) 25.06.18
Wykonanie wyceny i sporządzenie operatu szacunkowego mającego na celu ustalenie wartości do sprzedaży, nieruchomości oznaczonej numerem działki 455/10 k.m. 7 o powierzchni 0,0152 ha położonej w 21.06.18
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN-38/2018 Wykonanie opracowania dot. zmian granic i obszaru aglomeracji Mikołów wyznaczonej rozporządzeniem nr 63/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998 Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz  
Rewitalizacja podobszarów nr 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu (...) 02.07.18
[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” 19.05.24
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną przebudową mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku mieszkalnym  
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną przebudową mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz docieplenie stropu ostatniej kondygnacji mieszkalnej,