Sugestie
I.D.: 25299573

Zakup i instalacja infrastruktury informatycznej niezbędnej do gromadzenia i przetwarzania danych diagnostycznych w Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
16.01.18
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
48800000 32420000 39717000 32428000 71320000 45311100 45331220 45314310 45432121 45312100 45312200 45331000
Zamawiający:
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Miejsce realizacji:
PL: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskie
Miejsce realizacji:
Gliwicki
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Zakup i instalację infrastruktury niezbędnej do gromadzenia i przetwarzania danych diagnostycznych w Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach., W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymagana jest:, • adaptacja pomieszczenia CPD-2 poprzez dostawę i montaż podłogi technicznej podniesionej z pochylnią wraz z dostosowaniem drzwi wejściowych; dostosowaniem oświetlenia podstawowego do układu szaf RACK oraz montaż instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z robotami towarzyszącymi., • wykonanie niezbędnych tras kablowych wraz z robotami towarzyszącymi., • wykonanie redundantnego systemu zasilania wraz z dostawą i montażem rozdzielni elektrycznych, zasilaczy awaryjnych UPS oraz montażem dwóch klimatyzatorów w RNN5 wraz z robotami towarzyszącymi., • wykonanie zasilania 230/400V do szaf Rack wraz z instalacją i listwami PDU., • wykonanie zasilania 230/400V urządzeń towarzyszących., • dostawa i montaż szaf serwerowych Rack wraz z zabudową zimnego korytarza., • dostawa i montaż przełącznika KVM z konsolą., • dostawa i montaż elementów systemów klimatyzacji na dachu budynku nr 5 wraz z wykonanie podkonstrukcji pod urządzenia., • dostawa i montaż systemu klimatyzacji precyzyjnej wraz z robotami towarzyszącymi., • dostawa i montaż okablowania Lan międzywęzłowego i międzyszafowego., • dostawa i montaż monitoringu wizyjnego CCTV., • dostawa i montaż niezbędnych urządzeń aktywnych sieci Lan., • doposażenie i rekonfiguracja urządzeń sieci San., • dostawa i montaż instalacji systemu gaszenia gazem obojętnym w CPD-2 wraz z robotami towarzyszącymi., • doposażenie systemów bezpieczeństwa, w tym instalacji systemu sygnalizacji i powiadomienia o pożarze oraz kontroli dostępu SKD., • doposażenie systemu do zarządzania monitoringu i mapowania elementów pasywnych sieci LAN., • dostawa, montaż i uruchomienia systemu monitorowania parametrów klimatycznych oraz powiadamiania o zdarzeniach., • dostawa stacji zarządzających.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Dostawa mebli biurowych i medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach 17.08.18
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach 28.08.18
Zakup systemu do mikrodyssekcji preparatów histologicznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach  
Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach  
Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach 27.08.18
Zakup komputerowych stacji laboratoryjnych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach  
Sukcesywna dostawa leku Pasireotide dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach 22.08.18
Zakup wielostanowiskowej stacji diagnostycznej do analizy zaawansowanych badań MR z zakresu radiologii onkologicznej dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach  
Serwisowanie urządzeń medycznych firmy Siemens w Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach  
Zakup drukarek do szkiełek mikroskopowych dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach