Sugestie
I.D.: 22335620

Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Część nr: 2 Nazwa: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji or

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
13.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
38420000
Zamawiający:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Miejsce realizacji:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
Miejsce realizacji:
Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, ...
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości ****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w pojazdach kolejowych, maszynach budowlanych i zbiornikach stacjonarnych ... Numer referencyjny: ILG7f-231-12-2017 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w pojazdach kolejowych, maszynach budowlanych i zbiornikach stacjonarnych będących w eksploatacji jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z trzyletnią eksploatacją systemu. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zakup dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w pojazdach kolejowych i maszyn budowlanych oraz trzyletnią eksploatacją systemu monitoringu Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 38420000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Cały kraj. II.2.4) Opis zamówienia: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w pojazdów kolejowych i maszyn budowlanych oraz trzyletnią eksploatacją systemu monitoringu. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Termin realizacji zamówienia: — zakup, dostawa, montaż urządzeń, uruchomienie systemu oraz jego odbiór w terminie 150 dni — eksploatacja systemu przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru protokolarnego sprawnego systemu. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu stanu i zużycia paliw w zbiornikach stacjonarnych oraz trzyletnią eksploatacją systemu monitoringu. Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 38420000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL II.2.4) Opis zamówienia: Zakup, montaż i uruchomienie monitoringu stanu i zużycia paliw wraz z trzyletnią eksploatacją systemu w zbiornikach stacjonarnych będących w lokalizacjach Zakładów Linii Kolejowych na terenie kraju. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Termin realizacji zamówienia: — zakup, dostawa, montaż urządzeń, uruchomienie systemu oraz jego odbiór w terminie 90 dni — eksploatacja systemu przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru protokolarnego sprawnego systemu. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 131-268694 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6060/ILG 7/08613/05149/17/P Część nr: 1 Nazwa: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w pojazdach kolejowych, maszynach budowlanych będących w eksploatacji jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z trzyletnią eksploatacją systemu. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6060/ILG 7/08613/05149/17/P Część nr: 2 Nazwa: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie w roku 2017 systemu monitoringu lokalizacji oraz stanu i zużycia paliw w zbiornikach stacjonarnych Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska E-mail: uzp@uzp.gov.pl Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 09/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie  
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie  
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR  
Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta z podziałem na 2 części: Część nr 1: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem); Część nr 2: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem).  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Bezpieczne Siemianowice. Poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców gminy Siemianowice Śląskie” – dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja punktów kamerowych oraz aktualizacja  
[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” 19.05.24
Poprawa komunikacji w centrum Wołowa - Część IV - System monitoringu i informacji o wolnych miejscach parkingowych w centrum Wołowa. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZP.271.8.2018  
Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych  
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz wymianę źródła ciepła w ramach projektu „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”  
Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE 2 - KONTROLA STANU TECHNICZNEGO WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH 1. Usługa polega na wykonaniu kontroli stanu technicznego wojskowych obiektów kolejowych. Zakres usługi