Sugestie

Przetargi: Polska

Przedstawione poniżej przetargi obejmują obszar całej Polski. Są to zamówienia aktualne oraz wyniki. Możesz posegregować je po dacie publikacji, oraz terminie składania ofert. W przypadku gdy termin składania ofert jest pusty, oznacza to, że jest to przetarg zakończony.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 69 029. Strona: 2 ( z 6903)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa kompleksowego sprzatania siedziby NOSPR 23.06.18 31.07.18 09:30 Katowicki
Usunięcie drzew oraz wykonanie nasadzeń 23.06.18 06.08.18 09:30 Gorzowski
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert - 01-18-000146/SOK/11/1/11.4132.001.02/01 23.06.18 Miasto Wrocław
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert - 01-18-000151/SOK/11/1/11.4132.003.12/01 23.06.18 Miasto Wrocław
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortpedii i traumatologii narządu ruchu oraz pełnienie funkcji koordynatora Oddziau Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i poradni 23.06.18 Olsztyński
Świadczenie usług Inżyniera Nadzoru polegających na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, wykonywaniu nadzoru nad robotami budowlanymi, na świadczeniu usług doradczych związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją Zadań, w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, w ramach Projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie ” 23.06.18 Bielski
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert - 01-18-000155/SOK/11/1/11.7220.001.12/01 23.06.18 Miasto Wrocław
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert - 01-18-000145/SOK/11/1/11.0000.048.02/01 23.06.18 Miasto Wrocław
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 23.06.18 Miasto Szczecin
Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 221 000 EUR) na usługę zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2 23.06.18 Ostrołęcko-siedlecki

Usługa kompleksowego sprzatania siedziby NOSPR

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Katowicki

Usunięcie drzew oraz wykonanie nasadzeń

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Kostrzyn nad Odrą
Miejsce realizacji: PL: PL431

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert - 01-18-000146/SOK/11/1/11.4132.001.02/01

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Miejsce realizacji: PL:

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert - 01-18-000151/SOK/11/1/11.4132.003.12/01

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Miejsce realizacji: PL:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortpedii i traumatologii narządu ruchu oraz pełnienie funkcji koordynatora Oddziau Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i poradni

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług Inżyniera Nadzoru polegających na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, wykonywaniu nadzoru nad robotami budowlanymi, na świadczeniu usług doradczych związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją Zadań, w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, w ramach Projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie ”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Chybie - Urząd Gminy w Chybiu
Miejsce realizacji: PL: Gmina Chybie

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert - 01-18-000155/SOK/11/1/11.7220.001.12/01

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Miejsce realizacji: PL:

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert - 01-18-000145/SOK/11/1/11.0000.048.02/01

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Miejsce realizacji: PL:

KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 221 000 EUR) na usługę zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: