Sugestie

Przetargi: Polska

Przedstawione poniżej przetargi obejmują obszar całej Polski. Są to zamówienia aktualne oraz wyniki. Możesz posegregować je po dacie publikacji, oraz terminie składania ofert. W przypadku gdy termin składania ofert jest pusty, oznacza to, że jest to przetarg zakończony.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 60 695. Strona: 2 ( z 6070)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie usług transportu kolejowego 2 620 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika S.A. w tym również świadczenia usługi obsługi bocznicy EC Pruszków w terminie od 1.1.2020 r. 23.04.19 28.05.19 10:00 Miasto Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci gazowej dla zadania pn. „Gazyfikacja gminy Smętowo Graniczne” 23.04.19 27.05.19 08:00 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągu ś/c w ramach zadania - Gazyfikacja Czarna Woda - etap 3 23.04.19 Pomorskie
Świadczenie obsługi kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie województwa mazowieckiego 23.04.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Agencyjna sprzedaż biletów 23.04.19 POLSKA
Świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu GSM-R 23.04.19 POLSKA
Eksploatacja i konserwacja infrastruktury wodno–kanalizacyjnej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. 23.04.19 20.05.19 11:00 Gdański
Wykonywanie robót serwisowych planowanych (nieplanowanych) i awaryjnych na pompach firmy Düchting w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże 23.04.19 10.05.19 Trójmiejski
Wymiana rozdzielni 0,4kV OCR s. A, B w PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie 23.04.19 13.05.19 Miasto Kraków
Modernizacja rozdzielni 110 kV w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. 23.04.19 07.05.19 13:00 Elbląski

Wykonanie usług transportu kolejowego 2 620 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG Termika S.A. w tym również świadczenia usługi obsługi bocznicy EC Pruszków w terminie od 1.1.2020 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGNiG Termika SA
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci gazowej dla zadania pn. „Gazyfikacja gminy Smętowo Graniczne”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągu ś/c w ramach zadania - Gazyfikacja Czarna Woda - etap 3

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Pomorskie

Świadczenie obsługi kursów zwózkowo-rozwózkowych na terenie województwa mazowieckiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Poczta Polska S.A.
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Agencyjna sprzedaż biletów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Pomorski w Gdyni
Miejsce realizacji: POLSKA

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu GSM-R

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Eksploatacja i konserwacja infrastruktury wodno–kanalizacyjnej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
Miejsce realizacji: PL: Gdański

Wykonywanie robót serwisowych planowanych (nieplanowanych) i awaryjnych na pompach firmy Düchting w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A.
Miejsce realizacji: PL: Trójmiejski

Wymiana rozdzielni 0,4kV OCR s. A, B w PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Modernizacja rozdzielni 110 kV w Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.04.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Elbląski