Sugestie

Przetargi: woj. łódzkie

Poniżej lista zamówień z województwa łódzkiego. Nasz serwis oferuje wysyłkę powiadomień o przetargach z wybranego przez Państwa regionu oraz branży. Monitorujemy źródła publiczne oraz prywatne. Otrzymuj na maila wyselekcjonowane dla Ciebie przetargi. Skorzystaj z darmowego testu.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 3 802. Strona: 1 ( z 381)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Serwisowanie silników lotniczych AŁ-21F3, RD-33, TW2-117, PW-127G, silników rozruchowych AI-9, AI-9W, TS-21 oraz ich agregatów i zespołów 17.01.19 Skierniewicki
Zakup sprzętu technologicznego dla PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 17.01.19 25.02.19 Łódzkie
Przeglądy okresowe dla OT KOWR w Łodzi Postępowanie podzielono na 7 części 17.01.19 Łódzkie, Miasto Łódź
Ochrona fizyczna obiektów i mienia /2018 17.01.19 Wielkopolskie, Opolskie, Łódzkie, Piotrkowski, Skierniewicki
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 17.01.19 31.01.19 10:00 Miasto Łódź
ZP 7/19 Dostawa leku do terapii bezinterferonowej w leczeniu WZW typu C 17.01.19 31.01.19 09:30 Miasto Łódź
119zp18 Postępowanie o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wartości powyżej 221 000 EUR na dostawy odczynników i sprzętu do produkcji i analizy radiofarmaceutyków do Pracowni PET 17.01.19 27.02.19 10:00 Miasto Łódź
Dostawa i uruchomienie aparatu USG i echokardiografu 17.01.19 01.02.19 08:30 Miasto Łódź
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych. 17.01.19 Miasto Łódź
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów 17.01.19 Sieradzki

Serwisowanie silników lotniczych AŁ-21F3, RD-33, TW2-117, PW-127G, silników rozruchowych AI-9, AI-9W, TS-21 oraz ich agregatów i zespołów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający:
3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Miejsce realizacji: PL: Jednostki Sił Zbrojnych RP

Zakup sprzętu technologicznego dla PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Miejsce realizacji: PL: Łódzkie

Przeglądy okresowe dla OT KOWR w Łodzi Postępowanie podzielono na 7 części

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź
PL: Łódzkie

Ochrona fizyczna obiektów i mienia /2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: "Eko-Region" Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Opolskie
PL: Piotrkowski
PL: Skierniewicki
PL: Wielkopolskie
PL: Łódzkie

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

ZP 7/19 Dostawa leku do terapii bezinterferonowej w leczeniu WZW typu C

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

119zp18 Postępowanie o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wartości powyżej 221 000 EUR na dostawy odczynników i sprzętu do produkcji i analizy radiofarmaceutyków do Pracowni PET

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Dostawa i uruchomienie aparatu USG i echokardiografu

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miejsce realizacji: PL: Sieradzki