Sugestie

Przetargi: woj. łódzkie

Poniżej lista zamówień z województwa łódzkiego. Nasz serwis oferuje wysyłkę powiadomień o przetargach z wybranego przez Państwa regionu oraz branży. Monitorujemy źródła publiczne oraz prywatne. Otrzymuj na maila wyselekcjonowane dla Ciebie przetargi. Skorzystaj z darmowego testu.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 3 737. Strona: 1 ( z 374)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji w Przedszkolu Miejskim nr 114 przy ul. Starosikawska 18 w Łodzi 18.06.18 Łódzkie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji w XXXIII LO wraz ze Szkołą Podstawową nr 6 przy ul. Kusocińskiego 116 w Łodzi 18.06.18 Łódzkie
Remonty okresowe w budynkach jednostek organizacyjnych II Oddziału ZUS w Łodzi Numer referencyjny: 530000/271/2/2018/ZAP Remonty okresowe w budynkach jednostek organizacyjnych II Oddziału ZUS w 14.06.18 29.06.18 Łódzkie
Wykonanie okazjonalnych przewozów osób w ruchu krajowym. Numer referencyjny: ZP.272.1.43.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okazjonalnych przewozów osób w ruchu krajowym na potrzeby Urzędu 14.06.18 25.06.18 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
„REMONT DRÓG W GMINIE WARTKOWICE” Numer referencyjny: ZP.271.06.2018 2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dróg o łącznej długości 1,85 km. 3. Zakres rzeczowy 14.06.18 02.07.18 Łódzkie
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: "Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Słowackiego 2" Numer referencyjny: ZP.272.31.2018 1. Przedmiotem 14.06.18 02.07.18 Łódzkie
Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów-Parcel, dł 600 mb Numer referencyjny: 271.8.1.2018 1.1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów-Parcel, dł 600 mb Zakres rzeczowy 14.06.18 29.06.18 Łódzkie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: ZP/05/2018 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i 14.06.18 26.06.18 Łódzkie
Dostawy leków Numer referencyjny: 26/D/18 Sukcesywne dostawy leków zamawiane w miarę potrzeb ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 l.p Opis przedmiotu 15.06.18 26.06.18 Łódzkie
Wyłonienie brokera ubezpieczeniowego II. PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA Do zadań brokera ubezpieczeniowego należeć będzie w szczególności: Identyfikacja i analiza ryzyka 15.06.18 22.06.18 Łódzkie

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji w Przedszkolu Miejskim nr 114 przy ul. Starosikawska 18 w Łodzi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji w XXXIII LO wraz ze Szkołą Podstawową nr 6 przy ul. Kusocińskiego 116 w Łodzi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Remonty okresowe w budynkach jednostek organizacyjnych II Oddziału ZUS w Łodzi Numer referencyjny: 530000/271/2/2018/ZAP Remonty okresowe w budynkach jednostek organizacyjnych II Oddziału ZUS w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II ODDZIAŁ W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie okazjonalnych przewozów osób w ruchu krajowym. Numer referencyjny: ZP.272.1.43.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okazjonalnych przewozów osób w ruchu krajowym na potrzeby Urzędu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

„REMONT DRÓG W GMINIE WARTKOWICE” Numer referencyjny: ZP.271.06.2018 2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dróg o łącznej długości 1,85 km. 3. Zakres rzeczowy

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WARTKOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: "Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Słowackiego 2" Numer referencyjny: ZP.272.31.2018 1. Przedmiotem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów-Parcel, dł 600 mb Numer referencyjny: 271.8.1.2018 1.1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie nawierzchni drogi w m. Orłów-Parcel, dł 600 mb Zakres rzeczowy

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BEDLNO
Miejsce realizacji: PL:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: ZP/05/2018 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZGO AQUARIUM SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Dostawy leków Numer referencyjny: 26/D/18 Sukcesywne dostawy leków zamawiane w miarę potrzeb ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 l.p Opis przedmiotu

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Wyłonienie brokera ubezpieczeniowego II. PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BROKERA Do zadań brokera ubezpieczeniowego należeć będzie w szczególności: Identyfikacja i analiza ryzyka

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: