Sugestie
I.D.: 26543531

Wykonaniu ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim - na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16, pn.: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” - VIII części

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
08.03.18
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
90700000 90710000 90712400 90711500 73110000
Termin składania wniosków:
17.04.18 09:30
Zamawiający:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Miejsce realizacji:
PL: Lubelskie
 
 
Miejsce realizacji:
Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Usługi środowiska naturalnego Zarządzanie środowiskiem naturalnym Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej Research services

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonaniu ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim - na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16, pn.: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” - VIII części  
Opracowanie dokumentacji do planu zadań ochronnych obszarów Natura 2000: Nowosiółki (Julianów) PLH060064, Doliny Łabuńki i Topornicy PLH060087 - na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16-01, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” - II części.  
Poznanie siedlisk i tras migracji żółwi błotnych - pomiary telemetryczne w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16. Numer  
Świadczenie usługi polegającej na kompleksowym zarządzaniu obejmującym zarządzanie, administrowanie, doradztwo prawne, finansowe, rozliczanie i koordynowanie w imieniu Zamawiającego realizacji 20.06.18
Budowa parkingu i remont ciągów pieszo-jezdnych przy budynku Centrum Kultury Fizycznej – etap II Numer referencyjny: PN/54-2018/DOP-p Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu i remont ciągów 02.07.18
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ITBR.271.3.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej równiarki drogowej wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego. 2. Szczegółowy opis  
Dostawa sprzętu w ramach realizowanej inwestycji pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalne 18.06.18
Dostawa wraz z wdrożeniem infrastruktury serwerowej, sieciowej, oprogramowania specjalistycznego, sprzętu komputerowego oraz stworzenie serwisów internetowych w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim 18.06.18
Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK"  
Dostawa wraz z wdrożeniem infrastruktury serwerowej, sieciowej, oprogramowania specjalistycznego, sprzętu komputerowego oraz stworzenie serwisów internetowych w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim 25.06.18