Sugestie

Przetargi: woj. lubuskie

Poniżej lista przetargów z województwa lubuskiego. Publikujemy zarówno zamówienia aktualne oraz wyniki. Znajdziesz u nas zlecenia budowlane, usługi i dostawy. Nasza baza obejmuje sektor publiczny oraz prywatny - zbieramy też przetargi publikowane poza ustawą (poniżej progu 30 000 euro). Chcesz zobaczyć więcej ofert? Zapisz się na bezpłatny 14 dniowy test.
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 730. Strona: 1 ( z 173)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonywanie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego. 08.11.17 22.11.18 Gorzowski
PL-Międzyrzecz: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 15.12.17 21.12.18 Gorzowski
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Przytoczna 23.12.17 30.09.18 Gorzowski
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich ocharakterze użyteczności publicznej 30.12.17 15.11.18 Gorzowski
Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 20.04.18 Zielonogórski
Dostawa materiałów opatrunkowych 20.04.18 Lubuskie, Zielonogórski
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - trasa Ł4, Z5A, N3. 20.04.18 Zielonogórski
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Jelenin i Śliwnik w 2018 roku 20.04.18 Zielonogórski
Przebudowa nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza komunalnego w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 20.04.18 Lubuskie
Wynajem sprzętu i środków transportowych w roku 2018 III Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDPIII.272.12.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wynajmie 20.04.18 Lubuskie

Wykonywanie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Kłodawa
Miejsce realizacji: PL: Drogowy transport pasażerski.

PL-Międzyrzecz: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.12.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Międzyrzecz
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Przytoczna

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Przytoczna
Miejsce realizacji: PL: usługi transportu autobusowego

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich ocharakterze użyteczności publicznej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 30.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Trzciel
Miejsce realizacji: PL: Autobusowy transport pasażerski.

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

Dostawa materiałów opatrunkowych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejsce realizacji: PL: Lubuskie
PL: Zielonogórski

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - trasa Ł4, Z5A, N3.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Jelenin i Śliwnik w 2018 roku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Nadleśnictwo Szprotawa
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

Przebudowa nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza komunalnego w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA ŻAGAŃ
Miejsce realizacji: PL:

Wynajem sprzętu i środków transportowych w roku 2018 III Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDPIII.272.12.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wynajmie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Miejsce realizacji: PL: