Sugestie

Przetargi: woj. małopolskie

Poniższa lista przedstawia przykładowe przetargi z województwa małopolskiego. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem powiadomień z wybranej branży zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego testu. Nasz zespół pomoże w dobraniu odpowiednich kryteriów wyszukiwania i skonfiguruje Państwa profil. Przetestuj naszą bazę przetargów - zobacz jakie postępowania odbywają się w Twoim regionie.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 5 783. Strona: 1 ( z 579)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę wiat przystankowych oraz budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach – etap II. 17.01.19 Miasto Kraków
„Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” 17.01.19 25.01.19 09:45 Nowosądecki
Obsługa portierni w pawilonach AGH oraz zastępstwa za urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe pracowników Straży AGH - KC-zp.272-20/19 17.01.19 11.02.19 11:30 Miasto Kraków
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad „Zaprojektowaniem i budową drogi krajowej nr 47 Rabka-Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ ... 17.01.19 15.02.19 11:15 Małopolskie
Postępowanie na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Filiach Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, Białobrzegach, Krakowie, Jastrzębiej Górze i Przemyślu oraz terenów zewnętrznych w Filii w Otwocku 17.01.19 Miasto Kraków, Pomorskie, Przemyski, Warszawski wschodni
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ... 17.01.19 Małopolskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz w leśnictwach Poręba, Pomorzany i Gorenice w latach 2019-2021 17.01.19 Małopolskie, Śląskie
Wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze (transport i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego... 17.01.19 21.02.19 08:00 Miasto Kraków
Świadczenia zdrowotne polegające na dostawie krwi i jej składników oraz wykonywanie badań konsultacyjnych w zakresie immunologii transfuzjologicznej 17.01.19 Miasto Kraków
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (NSSU.DFP.271.25.2018.LS) 17.01.19 Miasto Kraków

Koncesja na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę wiat przystankowych oraz budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach – etap II.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Concession award procedure
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa (dawny Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie)
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

„Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
Miejsce realizacji: PL: Nowosądecki

Obsługa portierni w pawilonach AGH oraz zastępstwa za urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe pracowników Straży AGH - KC-zp.272-20/19

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad „Zaprojektowaniem i budową drogi krajowej nr 47 Rabka-Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ ...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Postępowanie na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Filiach Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, Białobrzegach, Krakowie, Jastrzębiej Górze i Przemyślu oraz terenów zewnętrznych w Filii w Otwocku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krajowa Szkoła Skarbowości
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków
PL: Pomorskie
PL: Przemyski
PL: Warszawski wschodni

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Dobczyce
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olkusz w leśnictwach Poręba, Pomorzany i Gorenice w latach 2019-2021

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGL LP Nadleśnictwo Olkusz
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie
PL: Śląskie

Wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze (transport i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Świadczenia zdrowotne polegające na dostawie krwi i jej składników oraz wykonywanie badań konsultacyjnych w zakresie immunologii transfuzjologicznej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (NSSU.DFP.271.25.2018.LS)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków