Sugestie

Przetargi: woj. podkarpackie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami z województwa podkarpackiego. Zawiera ona przetargi z sektora publicznego (BIP, BZP, TED) oraz prywatnego (źródła internetowe). Monitorujemy tysiące źródeł po to żeby dostarczyć naszym klientom jak największa bazę zamówień publicznych. Chcesz zobaczyć jak to działa? Zapisz się na bezpłatny 7 dniowy test.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 3 807. Strona: 1 ( z 381)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Numer referencyjny: ZDP-5-DZP-373-11-2018 I. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 1. Zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę do Obwodów 18.07.18 27.07.18 Podkarpackie
Budowa czterech ogólnodostępnych otwartych stref aktywności w Gminie Zaleszany - II Numer referencyjny: GKM.272.13.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa czterech ogólnodostępnych otwartych 18.07.18 03.08.18 Podkarpackie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 klasy "Z" – zbiorczej Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 138+994,84 -141+808,15 poza rowem – strona lewa odc. 18.07.18 03.08.18 Podkarpackie
Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 Numer referencyjny: WA.272.1.14.2018 18.07.18 06.08.18 Podkarpackie
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+590 - 4+785 w m. Majscowa Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WRI/39/2018 Zamówienie obejmuje: Zakres robót 18.07.18 03.08.18 Podkarpackie
Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2018/2019 do szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych Numer referencyjny: G.271.13.2018 Zadania - Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 18.07.18 06.08.18 Podkarpackie
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego” Numer 18.07.18 03.08.18 Podkarpackie
Remont nawierzchni mostu na rzece Wisłoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska -Dukla w km 28+680-28+810 w m. Nowy Żmigród (130m Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WM/32/2018 18.07.18 03.08.18 Podkarpackie
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2018 roku Numer referencyjny: FP.271.33.2018 Przebudową zostanie objęty 320 m odcinek drogi na dz. 22/2 i części dz. 37 w Woli 18.07.18 02.08.18 Podkarpackie
Wykonanie przeglądów szczegółowych wybranych obiektów mostowych na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Numer 18.07.18 27.07.18 Podkarpackie

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Numer referencyjny: ZDP-5-DZP-373-11-2018 I. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 1. Zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę do Obwodów

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa czterech ogólnodostępnych otwartych stref aktywności w Gminie Zaleszany - II Numer referencyjny: GKM.272.13.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa czterech ogólnodostępnych otwartych

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ZALESZANY
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 klasy "Z" – zbiorczej Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 138+994,84 -141+808,15 poza rowem – strona lewa odc.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 Numer referencyjny: WA.272.1.14.2018

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU
Miejsce realizacji: PL:

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+590 - 4+785 w m. Majscowa Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WRI/39/2018 Zamówienie obejmuje: Zakres robót

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2018/2019 do szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych Numer referencyjny: G.271.13.2018 Zadania - Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY DUKLA
Miejsce realizacji: PL:

„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego” Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W USTRZYKACH DOLNYCH
Miejsce realizacji: PL:

Remont nawierzchni mostu na rzece Wisłoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska -Dukla w km 28+680-28+810 w m. Nowy Żmigród (130m Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WM/32/2018

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2018 roku Numer referencyjny: FP.271.33.2018 Przebudową zostanie objęty 320 m odcinek drogi na dz. 22/2 i części dz. 37 w Woli

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie przeglądów szczegółowych wybranych obiektów mostowych na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Numer

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL: