Sugestie

Przetargi: woj. podkarpackie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami z województwa podkarpackiego. Zawiera ona przetargi z sektora publicznego (BIP, BZP, TED) oraz prywatnego (źródła internetowe). Monitorujemy tysiące źródeł po to żeby dostarczyć naszym klientom jak największa bazę zamówień publicznych. Chcesz zobaczyć jak to działa? Zapisz się na bezpłatny 7 dniowy test.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 3 538. Strona: 1 ( z 354)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Nabycie miejsca na studiach podyplomowych z zakresu: technologia żywności z elementami żywienia człowieka dla uczestniczki projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i 17.09.18 26.09.18 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Budowa garażu dla OSP Łodyna. Numer referencyjny: ZP-271.42.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa garażu dla OSP Łodyna” Roboty 17.09.18 02.10.18 Podkarpackie
Dostawa zestawów repliki karabinka wz. 96 BERYL ASG Numer referencyjny: ZP/49/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trenażera - repliki karabinka szturmowego wz. 96 BERYL ASG (Air Shot Gun) 17.09.18 27.09.18 Podkarpackie
dostawa konserw Numer referencyjny: DKw.2234.6.2018.PF Zamówienie obejmuje dostawę konserw mięsnych, pasztetów oraz konserw rybnych, powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, 17.09.18 26.09.18 Podkarpackie
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie w sezonie 2018/2019 Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 17.09.18 03.10.18 Podkarpackie
Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu dla dwóch mostów znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – Granica Państwa: 1. most przez potok Izwór w 17.09.18 26.09.18 Podkarpackie
Kurs z języka angielskiego zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (3 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 17.09.18 25.09.18 Podkarpackie
„Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz.nr ewid.1132,1133 w km 0+008-0+178 oraz 0+185-0+700 w m. Rzędzianowice ” Numer referencyjny: ZPM.271.11.2018 „Przebudowa drogi gminnej nr 17.09.18 02.10.18 Podkarpackie
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 12 + 162 – 12 + 602 Numer referencyjny: RIZ.272.59.2018.JZ Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa 17.09.18 03.10.18 Podkarpackie
Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie Numer referencyjny: RGI.271.51.2018 Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie w zakresie: 1) Wymiana stolarki okiennej: – 17.09.18 02.10.18 Podkarpackie

Nabycie miejsca na studiach podyplomowych z zakresu: technologia żywności z elementami żywienia człowieka dla uczestniczki projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA KALISZ
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Budowa garażu dla OSP Łodyna. Numer referencyjny: ZP-271.42.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa garażu dla OSP Łodyna” Roboty

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY USTRZYKI DOLNE
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa zestawów repliki karabinka wz. 96 BERYL ASG Numer referencyjny: ZP/49/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trenażera - repliki karabinka szturmowego wz. 96 BERYL ASG (Air Shot Gun)

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4784 34 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

dostawa konserw Numer referencyjny: DKw.2234.6.2018.PF Zamówienie obejmuje dostawę konserw mięsnych, pasztetów oraz konserw rybnych, powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych,

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY W UHERCACH MINERALNYCH
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie w sezonie 2018/2019 Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBACZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu dla dwóch mostów znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – Granica Państwa: 1. most przez potok Izwór w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Kurs z języka angielskiego zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (3 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

„Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz.nr ewid.1132,1133 w km 0+008-0+178 oraz 0+185-0+700 w m. Rzędzianowice ” Numer referencyjny: ZPM.271.11.2018 „Przebudowa drogi gminnej nr

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY MIELEC
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 12 + 162 – 12 + 602 Numer referencyjny: RIZ.272.59.2018.JZ Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie Numer referencyjny: RGI.271.51.2018 Termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrowie w zakresie: 1) Wymiana stolarki okiennej: –

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ŚWILCZA
Miejsce realizacji: PL: