Sugestie

Przetargi: woj. podkarpackie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami z województwa podkarpackiego. Zawiera ona przetargi z sektora publicznego (BIP, BZP, TED) oraz prywatnego (źródła internetowe). Monitorujemy tysiące źródeł po to żeby dostarczyć naszym klientom jak największa bazę zamówień publicznych. Chcesz zobaczyć jak to działa? Zapisz się na bezpłatny 7 dniowy test.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 3 616. Strona: 1 ( z 362)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Zdziechowice Pierwsze dz. nr ewid. 1532 i 1427 Numer referencyjny: ZP.271.11.2019 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie 22.05.19 06.06.19 Podkarpackie
Zakup używanej koparko ładowarki dla Zakłady Gospodarki Komunalnej Numer referencyjny: ZGK/08/05/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, używanej koparko ładowarki wraz z osprzętem ładowarki: 22.05.19 31.05.19 Podkarpackie
131/2019/CEZAR usługa, polegająca na wykonaniu w stacjach PMS - działających w systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych - prac zapewniających ich prawidłowe i niezawodne 22.05.19 29.05.19 Małopolskie, Śląskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich. udzielanie świadczeń 22.05.19 24.05.19 Podkarpackie
(PA) Wykonanie remontu kapitalnego pompy POWEN-WAFAPOMP typu 25B32 z Wydziału Stalownia -VOD 1. Remont kapitalny pompy POWEN-WAFAPOMP typu 25B32 1 szt. 22.05.19 31.05.19 Podkarpackie
Pistolet - lanca myjka Karcher HD HDS Kranzle 1. Pistolet lanca myjka Karcher HD HDS Kranzle - 1 M 1 szt. 22.05.19 24.05.19 Podkarpackie
Montaż głównego wyłącznika ppoż. na obozowisku kontenerowym w kompleksie 3187 w Nowej Dębie Numer referencyjny: Zp-57/19 Montaż głównego wyłącznika ppoż. na obozowisku kontenerowym w kompleksie 3187 21.05.19 06.06.19 Podkarpackie
Naprawa elewacji bud. nr 22 w kompleksie wojskowym K-3394 w Sandomierzu Numer referencyjny: Zp58/19 Przedmiot zamówienia stanowi naprawa elewacji budynku nr 22 w kompleksie wojskowym K-3394 w 21.05.19 06.06.19 Podkarpackie
PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego w Górze Ropczyckiej - Etap I Wykonanie oświetlenia boiska poprzez ułożenie kabli zasilających oraz montaż 2 szt. słupów 21.05.19 24.05.19 Podkarpackie
Zapytanie ofertowe nr ZO/01/AiO/2019 Organizacja 18 turnusów zajęć edukacyjnych pn. „Wakacje z eksperymentem” tj. spotkań z nauką prowadzonych aktywnymi metodami na rzecz 360 uczniów - uczestników 21.05.19 29.05.19 Podkarpackie

Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Zdziechowice Pierwsze dz. nr ewid. 1532 i 1427 Numer referencyjny: ZP.271.11.2019 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ZAKLIKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Zakup używanej koparko ładowarki dla Zakłady Gospodarki Komunalnej Numer referencyjny: ZGK/08/05/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, używanej koparko ładowarki wraz z osprzętem ładowarki:

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM
Miejsce realizacji: PL:

131/2019/CEZAR usługa, polegająca na wykonaniu w stacjach PMS - działających w systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych - prac zapewniających ich prawidłowe i niezawodne

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich. udzielanie świadczeń

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY W UHERCACH MINERALNYCH
Miejsce realizacji: PL:

(PA) Wykonanie remontu kapitalnego pompy POWEN-WAFAPOMP typu 25B32 z Wydziału Stalownia -VOD 1. Remont kapitalny pompy POWEN-WAFAPOMP typu 25B32 1 szt.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: COGNOR S.A. ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI
Miejsce realizacji: PL:

Pistolet - lanca myjka Karcher HD HDS Kranzle 1. Pistolet lanca myjka Karcher HD HDS Kranzle - 1 M 1 szt.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Montaż głównego wyłącznika ppoż. na obozowisku kontenerowym w kompleksie 3187 w Nowej Dębie Numer referencyjny: Zp-57/19 Montaż głównego wyłącznika ppoż. na obozowisku kontenerowym w kompleksie 3187

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Miejsce realizacji: PL:

Naprawa elewacji bud. nr 22 w kompleksie wojskowym K-3394 w Sandomierzu Numer referencyjny: Zp58/19 Przedmiot zamówienia stanowi naprawa elewacji budynku nr 22 w kompleksie wojskowym K-3394 w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Miejsce realizacji: PL:

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego w Górze Ropczyckiej - Etap I Wykonanie oświetlenia boiska poprzez ułożenie kabli zasilających oraz montaż 2 szt. słupów

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe nr ZO/01/AiO/2019 Organizacja 18 turnusów zajęć edukacyjnych pn. „Wakacje z eksperymentem” tj. spotkań z nauką prowadzonych aktywnymi metodami na rzecz 360 uczniów - uczestników

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY STRZYŻÓW
Miejsce realizacji: PL: