Sugestie
I.D.: 22968139

Postępowanie unieważnione. Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): II.T.271.22.rb.17 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233142 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA PRZEWORSKA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Podkarpackie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wynik bez publikacji wartości

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej obejmującego plac zabaw, siłownię plenerową, boisko ziemne oraz ciąg pieszy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): II.T.271.14 RB .2018  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.37.2018 Przebudowa ul. Burmistrza J. Matusza w km 0+000 - 0+100 - zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją techniczną przedmiotu zamówienia.  
Budowa parkingów os. Tysiąclecia (blok 8-10-15) – II etap Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.35.2018  
Przebudowa drogi gminnej Nr 116470R Ostrów - Osiedle Fort II w km 0+185 - 0+600 w miejscowości Ostrów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2018 Roboty przygotowawcze - Roboty  
Przebudowa drogi gminnej nr 116376 R Małkowice - Walawa w km 0+000-0+525 w miejscowości Małkowice. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IFE.II.271.08.2018 Przedmiotem zamówienia jest  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.13.2018 „Przebudowa obiektu mostowego – przepustu w ciągu drogi dz. nr ewid. 1141, 1146 w miejscowości Rzeczyca Długa w km 0+440” - wykonanie  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.9.2018 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej oraz budową  
Remont chodnika przy ul. Tysiąclecia w Krośnie (Osiedle Tysiąclecia) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.44.2018 Przedmiot zamówienia: 1. W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje  
Przebudowa drogi gminnej dz. Nr ewid. 1872 Hermanowa–Czerwonki Boczna: km 0+000-0+420; km 0+420-0+742 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SIP.271.9.2018 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Grębów – Piasek Nr 100215R 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zadania: 2.1