Sugestie

Przetargi: woj. warmińsko-mazurskie

Poniższa lista zawiera zamówienia publiczne, przetargi i zapytania ofertowe z województwa warmińsko-mazurskiego. Nasza baza ofert składa się z aktualnie toczących się postępowań (przetargi nieograniczone i ograniczone, zamówienia poniżej 30 000 euro) oraz wyników już rozstrzygniętych ogłoszeń. Chcesz zobaczyć jakie ogłoszenia dotyczą Twojego regionu i branży? Skorzystaj z bezpłatnego testu.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 950. Strona: 1 ( z 295)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Organizacja wizyty studyjnej – 7 maja 2018 r. 18.06.18 Warmińsko-Mazurskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Nazwa: Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 18.06.18 Warmińsko-Mazurskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu 18.06.18 Warmińsko-Mazurskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej – 26-29 czerwca 2018 r. 18.06.18 Warmińsko-Mazurskie
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Organizacja wizyty studyjnej – 26-28 września 2018 r. 18.06.18 Warmińsko-Mazurskie
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Organizacja wizyty studyjnej – 11-12 października 2018 r. 18.06.18 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie okazjonalnych przewozów osób w ruchu krajowym. Numer referencyjny: ZP.272.1.43.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okazjonalnych przewozów osób w ruchu krajowym na potrzeby Urzędu 14.06.18 25.06.18 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Budowa remizy OSP we Franciszkowie - etap II Numer referencyjny: PŚP.271.12.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa remizy OSP we Franciszkowie na działce nr 145 i 158/5 – Etap II, który obejmuje 14.06.18 29.06.18 Warmińsko-Mazurskie
Weryfikacja warunków technicznych, monitoring i bieżąca kontrola wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Kętrzyńskiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji 14.06.18 25.06.18 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Numer referencyjny: 230/2018/PN/DZP 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest 14.06.18 22.06.18 Warmińsko-Mazurskie

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Organizacja wizyty studyjnej – 7 maja 2018 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Nazwa: Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY RESZEL
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zagospodarowanie terenu na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe w Reszlu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY RESZEL
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej – 26-29 czerwca 2018 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Organizacja wizyty studyjnej – 26-28 września 2018 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Organizacja wizyty studyjnej – 11-12 października 2018 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie okazjonalnych przewozów osób w ruchu krajowym. Numer referencyjny: ZP.272.1.43.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okazjonalnych przewozów osób w ruchu krajowym na potrzeby Urzędu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Budowa remizy OSP we Franciszkowie - etap II Numer referencyjny: PŚP.271.12.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa remizy OSP we Franciszkowie na działce nr 145 i 158/5 – Etap II, który obejmuje

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY IŁAWA
Miejsce realizacji: PL:

Weryfikacja warunków technicznych, monitoring i bieżąca kontrola wykonania zamówienia na cyfryzację danych PZGiK Powiatu Kętrzyńskiego, w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Numer referencyjny: 230/2018/PN/DZP 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL: