Sugestie

Przetargi: woj. warmińsko-mazurskie

Poniższa lista zawiera zamówienia publiczne, przetargi i zapytania ofertowe z województwa warmińsko-mazurskiego. Nasza baza ofert składa się z aktualnie toczących się postępowań (przetargi nieograniczone i ograniczone, zamówienia poniżej 30 000 euro) oraz wyników już rozstrzygniętych ogłoszeń. Chcesz zobaczyć jakie ogłoszenia dotyczą Twojego regionu i branży? Skorzystaj z bezpłatnego testu.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 3 543. Strona: 1 ( z 355)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przebudowa drogi gminnej nr 110002N zlokalizowanej na działkach nr 39, 56 obręb Stępień. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 18.07.18 03.08.18 Warmińsko-Mazurskie
Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sikorskiego 3 w Giżycku Numer referencyjny: PZOSiPO.241.18.2018 Ogólna charakterystyka 18.07.18 02.08.18 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 65 w miejscowości Olecko – III postępowanie Numer referencyjny: O/OL.D-3.2412.39.2018.I-4 Przedmiotem zamówienia 18.07.18 02.08.18 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk – wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Ełk Numer referencyjny: IZP.271.3.29.2018 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem wiat 18.07.18 02.08.18 Warmińsko-Mazurskie
Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Kopernika w Mrągowie Numer referencyjny: OP.271.18.2018 I. 1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych remontowych nawierzchni jezdni i 18.07.18 02.08.18 Warmińsko-Mazurskie
Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku przy ulicy 3 maja 19”. Numer referencyjny: PZOSiPO.241.19.2018 Ogólna charakterystyka 18.07.18 02.08.18 Warmińsko-Mazurskie
Remont kotłowni gazowej z wymianą kotła na nowy do celów c.o. i c.w.u. i wymianą urządzeń, robotami budowlanymi i elektrycznymi Numer referencyjny: OO-ZP.7720.23.2018 remont kotłowni gazowej z 18.07.18 02.08.18 Warmińsko-Mazurskie
Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27 Numer referencyjny: PZOSiPO.241.20.2018 18.07.18 02.08.18 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa pomieszczeń Ratusza w Mrągowie wraz z budową dźwigu osobowego na potrzeby Muzeum Numer referencyjny: OP.271.19.2018 I.1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych 18.07.18 03.08.18 Warmińsko-Mazurskie
Budowa świetlicy wiejskiej w Osiekowie. Numer referencyjny: DRZ.271.17.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w Osiekowie. Budynek należy wykonać w stanie surowym zamkniętym, 18.07.18 03.08.18 Warmińsko-Mazurskie

Przebudowa drogi gminnej nr 110002N zlokalizowanej na działkach nr 39, 56 obręb Stępień. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BRANIEWO
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sikorskiego 3 w Giżycku Numer referencyjny: PZOSiPO.241.18.2018 Ogólna charakterystyka

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GIŻYCKU
Miejsce realizacji: PL:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 65 w miejscowości Olecko – III postępowanie Numer referencyjny: O/OL.D-3.2412.39.2018.I-4 Przedmiotem zamówienia

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk – wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Ełk Numer referencyjny: IZP.271.3.29.2018 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem wiat

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY EŁK
Miejsce realizacji: PL:

Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Kopernika w Mrągowie Numer referencyjny: OP.271.18.2018 I. 1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych remontowych nawierzchni jezdni i

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA MRĄGOWO
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku przy ulicy 3 maja 19”. Numer referencyjny: PZOSiPO.241.19.2018 Ogólna charakterystyka

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GIŻYCKU
Miejsce realizacji: PL:

Remont kotłowni gazowej z wymianą kotła na nowy do celów c.o. i c.w.u. i wymianą urządzeń, robotami budowlanymi i elektrycznymi Numer referencyjny: OO-ZP.7720.23.2018 remont kotłowni gazowej z

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27 Numer referencyjny: PZOSiPO.241.20.2018

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GIŻYCKU
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa pomieszczeń Ratusza w Mrągowie wraz z budową dźwigu osobowego na potrzeby Muzeum Numer referencyjny: OP.271.19.2018 I.1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA MRĄGOWO
Miejsce realizacji: PL:

Budowa świetlicy wiejskiej w Osiekowie. Numer referencyjny: DRZ.271.17.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w Osiekowie. Budynek należy wykonać w stanie surowym zamkniętym,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DĄBRÓWNO
Miejsce realizacji: PL: