Sugestie
I.D.: 33773454

Obsługa kasowa jednostek Krajowej Administracji Skarbowej Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
12.02.19
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
66110000
Termin składania wniosków:
26.02.19 08:00
Zamawiający:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Miejsce realizacji:
PL: Wielkopolskie
 
 
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia obsługi kasowej dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej woj. wielkopolskiego., Przedmiot zamówienia podzielony jest na 32 części., Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:, 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – wymagania ogólne dla wszystkich części zamówienia,, 2) Załączniki nr 1.1 – 1.32 – opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia., Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi okienka kasowego, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji zamówienia (wymóg ten dotyczy każdej z części zamówienia odrębnie)., Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Publikacja regionalnych ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 65/XII/18 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich na potrzeby 31 BLT. 2. Zamawiający nie dopuszcza ofert  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: zadanie nr 1 (świadczenie usług z zakresu badań laboratoryjnych, radiologicznych i konsultacji specjalistycznych w ramach medycyny pracy dla pracowników wojska, żołnierzy  
Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z pielęgnacją zieleni w Delegaturach w Koninie oraz Pile  
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów linii do pakowania serwetek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie 22.02.19
Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KiS.271.04.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa  
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej z sieci ciepłowniczej na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla budynku Zespołu Jednostek Skarbowych przy ul. Dolna Wilda 80 w Poznaniu.  
3001-ILL1.261.2 2019/ Nazwa: Zakup sprzętu telekomunikacyjnego dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dostawa: 1) aparatów telefonicznych stacjonarnych w technologii VoIP, kompatybilnych z 25.02.19
Dostawa oleju lekkiego do celów grzewczych do jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP-2380-110/2018 Przedmiotem zamówienia