Sugestie

Opóźnienia w projekcie nowelizacji PzP

06. kwiecień 2016

Opóźnienia w projekcie nowelizacji PzP


Do 18 kwietnia Polska zobowiązana jest wdrożyć unijne dyrektywy o zamówieniach publicznych.

     Z harmonogramu prac sejmowych wynika jednak, że projekt nowelizacji nie zostanie uchwalony do tego czasu.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk uspokaja jednak iż nie grożą nam z tego tytułu żadne konsekwencje prawne.
Co pocieszające opóźniejnia nie będą zbyt długie. Do 26 kwietnia 2016

     Komisja Gospodarki i Rozwoju powinna przedstawić sprawozdanie z prac nad projektem.
Projekt ustawy zmniejszy obowiązki formalne na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia poprzez wprowadzenie jednolotego europejskiego dokumentu zamówiena. Dokument został podzielony na 6 części .
     Część pierwsza i druga to ogólne dane o zamawiającym i wykonawcy oraz opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe części będą potwierdzeniem spełnienia przez wykonawcę ustalonych warunków.

     Ponadto projektowane zmiany mają być bardzo korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw przez ograniczenie żądań w zakresie zdolności ekonomicznej. W projekcie ograniczono także możliwość korzystania z kryterium ceny.

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info