Sugestie

Ruszyły zapisy na X Ogólnopolską Konferencję Zamówień Publicznych

18. luty 2016

X Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych


Jak prawidłowo prowadzić postępowanie o zamówienie publiczne i przygotować ofertę po 18.04.2016 r.
Konferencja pod patronatem honorowym

UZP

WARSZAWA, 18 MARCA 2016

Z Konferencji wrócisz z umiejętnością:

- Przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na nowych zasadach powyżej i poniżej progów unijnych,

- Opracowania opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z nowymi przepisami,

- Przekazywania ogłoszenia o zamówienie publiczne i jego dokumentowania według nowych wytycznych,

- Udzielania zamówień z innymi zamawiającymi z Unii Europejskiej,

- Prawidłowego sporządzania konkurencyjnej oferty według znowelizowanej ustawy Pzp,

- Potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu na nowych zasadach i wypełniania formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień Publicznych,

- Szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane i kosztorysowania robót według znowelizowanej ustawy,

- Oceny ofert z zastosowaniem nowych kryteriów: jakości, wartości technicznej, właściwości estetycznej i funkcjonalnej, dostępności, środowiskowych, społecznych, innowacyjności, kosztów cyklu życia itd.,

- Przygotowania umów o zamówienie publiczne i ich modyfikacji oraz opracowywania klauzul i aneksów według nowych wytycznych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
http://konferencja-zp.pl/?a=14312/1

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info