Sugestie

Analiza rynku IT

09. styczeń 2017

Analiza rynku IT.


W raporcie zaprezentowanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], możemy zaobserwować wyraźny spadek zamówień publicznych ogłoszonych w 2016 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

Dane przedstawione na podstawie liczby postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wszczętych i opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED).
Z raportu wynika, że w 2016 roku zamawiający ogłosili 6797 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi teleinformatyczne, co w porównaniu do roku 2015 gdzie ogłoszeń było 10109, daje spadek o 3312 zamówień.

Wszystkie ogłoszenia ICT
                                            Liczba wszystkich ogłoszeń
                                         w poszczególnych miesiącach roku

W rozróżnieniu na ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym TED było ich mniej o przeszło 37%, a krajowych o 31%.

                  Ogłoszenia ICT publikowane w Tenders Electronic Daily


   Ogłoszenia ICT publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
                                             Liczba ogłoszeń BZP
                                    w poszczególnych miesiącach roku

Spowolnienie to tylko w niewielkim stopniu mogło wynikać z nowelizacji prawa zamówień publicznych, która miała miejsce w sierpniu 2016 roku.

Za główne przyczyny podaje się: zmiany presonalne w instytucjach zamawiających oraz słabe tempo wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Barometr PIIT obejmuje następujące zamówienia:
-urządzenia komputerowe;
- telefony komórkowe;
- sieci;
- urządzenia i artykuły komunikacyjne;
- pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
- usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych;
- usługi telekomunikacyjne;
- usługi informatyczne: konsultacje, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia.

Pełny raport dostępny jest na stronie: http://www.itexa.pl/piit/barometr/

(chcesz otrzymać dostęp do podobnych treści za darmo? Zapisz się na test w serwisie Przetargi.info)

 

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info