Sugestie

Tender Service Group uruchomiła platformę w Kolumbii

16. sierpień 2016

W dniu dzisiejszym Firma Tender Service uruchomiła nową platformę oferującą zamówienia publiczne w Kolumbii - licitacionescolombia.co.
Pomimo, że do tej pory nasz lokalny oddział, Medellín Tender Service Colombia S.A.S., oferował przetargi ogłaszane w Ameryce Łacińskiej poprzez platformę latamcompra.com, to jednak zdecydowaliśmy się dodatkowo na uruchomienie platfromy dedykowanej tylko na rynek kolumbijski.

Było to logiczne i zaplanowane posunięcie opierające się na strategi firmy, której celem jest oferowanie i dostarczanie naszym Klientom zamówień publicznych z rynków do tej pory nie dostępnych.

Z ponad 46 milionów mieszkańców, Kolumbia jest drugim co do wielkości krajem w Ameryce Południowej.
Kolumbijska gospodarka, mimo niepewnej i zmiennej koniunktury zewnętrznej, wykazuje stabilność makroekonomiczną. W ostatnich latach jest uważana za jeden z bardziej atrakcyjnych krajów Ameryki Łacińskiej dla inwestycji zagranicznych.
Duża część przetargów publikowana jest na rządowej platformie SECOP, jednak istnieją setki innych źródeł, gdzie publikowane są oferty.

Dlatego też zdecydowaliśmy się na uruchomienie platformy, która będzie zbierała, segregowała i wysyłała codziennie informacje o zamówieniach publicznych z tego kraju.

W Kolumbii nie ma szczególnych barier utrudniających dostęp do rynku dla polskich towarów i usług. Do prowadzenia działalności w sferze handlu zagranicznego nie są wymagane specjalne zezwolenia czy licencje (jedynym warunkiem jest zarejestrowanie firmy w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Turystyki).
System zamówień publicznych. Kwestie zamówień publicznych w Kolumbii reguluje Ustawa Nr 80 z 28 października 1993 r. (http://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/secop-i/informacion-de-compras-y-contratacion-publica).

Istnieją następujące rodzaje zamówień publicznych:
a) Licytacja publiczna – jest podstawową formą realizacji zamówień publicznych. W przypadkach wyjątkowych, stosuje się inne formy kontraktu:
b) Wybór o procedurze uproszczonej – stosuje się w przypadkach, gdy przedmiotem kontraktu jest: nabycie lub dostarczenie dobra lub usługi o parametrach standardowych i powszechnie znanych, produkt lub usługa o wartości niższej od określonej wielokrotności (różnej w zależności od przedmiotu kontraktu) minimalnej płacy miesięcznej, usługa ochrony zdrowia, sprzedaż majątku państwowego, produkt lub usługa niezbędna dla bezpieczeństwa państwa, lub gdy licytacja publiczna nie zakończyła się wyborem żadnej z ofert.
c) Konkurs merytoryczny – konkurs ofert otwarty lub ograniczony wg ściśle określonych kryteriów merytorycznych. Oferty są przedstawiane anonimowo przed komisją złożoną ze specjalistów w danej dziedzinie. d) Bezpośrednie zakontraktowanie – w przypadkach: nagłej potrzeby, dóbr i usług w sektorze obrony i bezpieczeństwa, działalności naukowej i technologicznej, gdy dostępny jest tylko jeden oferent, zleceń prac artystycznych lub usług profesjonalnych, które mogą być zlecone wyłącznie określonym osobom fizycznym, wynajmu lub sprzedaży nieruchomości.

Zapraszamy do zapoznania się z przetargami i przetestowania naszych usług.


Pozdrawiamy

Zespół Przetargi.info.Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info