Sugestie

Czym są przetargi wielostronne?

25. sierpień 2017
Czym są przetargi wielostronne?

Projekty publiczne finansowane przez funusze wspierające rozwój (przetargi wielostronne) są rynkiem, który generuje każdego roku możliwości biznesowe w zamówieniach publicznych dla wszystkich sektorów gospodarki na świecie.
Najczęściej ogłaszanymi przetargami z tego zakresu są: usługi inżynierskie, pomoc techniczna (doradztwo, raporty, szkolenia, współpraca techniczna, studia wykonalności itp.), dostawy wszelkiego rodzaju towarów i sprzętu ciężkiego, a zwłaszcza roboty budowlane, na przykład budowa mostów, szpitali lub lotnisk.
Na atrakcyjność tego rynku wpływa szeroki zakres możliwości biznesowych dla wszystkich sektorów gospodarki, pewność otrzymania zapłaty, przejrzystość i otwartość procedur jak również prestiż związany ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi.
Dokładne oszacowanie rocznych nakładów na projekty pomocy rozwojowej jest trudne ze względu na wielość źródeł, z których pochodzą te informacje – szacuje się, że jest ich ponad 300. Można przyjąć, że główne agencje (ONZ, Unia Europejska, Międzyamerykański Bank Rozwoju i Bank Światowy) wydają na ten cel ponad 200 mld dolarów rocznie.
Głównym celem pomocy rozwojowej jest poprawa jakości życia, dotycząca podstawowych potrzeb społeczno-ekonomicznych najbardziej potrzebujących krajów. Zatem miejsce realizacji takich projektów to głównie regiony Afryki, Azji, Europy Wschodniej lub Ameryki Łacińskiej. Wielkość przydzielonych środków na ten cel zwiększała się w ciągu ostatnich lat, wzrastając o 5% rocznie od 2009 roku, i osiągając poziom 300 opublikowanych przetargów dziennie.
Dla średniej wielkości firmy, która zaczyna wchodzić na rynek międzynarodowy jest to dobra droga rozwoju, ponieważ taki kontrakt daje wysoką gwarancję płatności i jest wdrażany w kraju docelowym.
Jeśli firma decyduje się na internacjonalizację opartą na uczestnictwie w międzynarodowych przetargach publicznych, taki krok to kolejny praktyczny sposób na rozszerzenie rynku. Mimo tego, że przetargi rozwojowe sa finansowane po części z funduszy rządowych, to często wybierani sa wykonawcy z innych krajów, ze względu na doświadczenie i wielkośc firmy, które są szczególnie atrakcyjne w takich postępowaniach.
Zróżnicowanie przetargów rozwojowych międzynarodowymi na przetargi, przetargi międzynarodowe są finansowane są z funduszy własnych, ale z zadowoleniem przyjmują międzynarodowych oferentów, aby otrzymywać więcej ofert, ponieważ albo nie mają wystarczających firm w kraju, ani istniejących nie są wystarczająco kwalifikowani
Na naszej platformie codziennie śledzimy wszystkie te informacje i dostarczamy je klientom w przystępnej formie. Dopasowujemy wyszukiwanie do Państwa potrzeb – dzięki narzędziom jakie zapewnia nasz serwis możemy filtrować wyniki według terytorium oraz gałęzi gospodarki, jaka Państwa interesuje. Dzięki temu Państwo mogą skupić się na przygotowaniu oferty – my zajmiemy się znalezieniem odpowiednich ofert.
 

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info