Sugestie

Tylko jeden oferent

27. wrzesień 2016

Tylko jeden oferent

Wskaźnik odzwierciedla kilka aspektów - konkurencję oraz biurokrację na danym rynku zamówień publicznych.
Przy zamówieniach gdzie złożonych jest więcej ofert, kupujący ma możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty (cenowej, jakościowej).
Poniższy wykres pokazuje odsetek zamówień, w których składana była tylko jedna oferta (z wyłączeniem umów ramowych).Wynika z tego, że w ponad 40% postępowaniach przeprowadzonych w 2015 roku w Polsce składana była tylko jedna oferta

Więcej informacji znajdą Państwo w linku poniżej
Public Procurement


Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info