Sugestie

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z wszystkie

Konkurs

Oznacza procedurę, umożliwiającą instytucji zamawiającej nabycie planu lub projektu wybranego przez sąd konkursowy po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Procedurę stosuje sie przede wszystkim w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego, architektury oraz inżynierii lub przetwarzania danych.

Kurs złotego

Zgodnie z rozporządzeniami średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2015 r. wynosi: 4,2249 zł
Podstawa prawna: 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z 23 grudnia 2013 r. (Dz.U z 2013 r. poz. 1692).

Kwoty progowe

Kwoty progowe mają zastosowanie do zamówień, których wartość, bez podatku od wartości dodanej (VAT), oszacowana na poziomie lub powyżej następujących progów:
a) 5 186 000 euro w przypadku zamówień  publicznych na roboty budowlane (21.910.331,40- PLN netto)
b) 134 000 euro w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi udzielanych przez instytucje administracji centralnej i konkursów organizowanych prze te instytucje; w odniesieniu do zamowień publicznych na dostawy udzielanych przez instytucje zamawiające działające w dziedzinie obronności (566.136,60- PLN netto);
c) 207 000 euro w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi udzielanych przez instytucje zamawiające poniżej szczebla centralnego i konkursów organizowanych przez te instytucje; obowiązuje również przy dostawach udzielanych przez instytucje administracji centralnej działające w dziedzinie obronności (874.554,30,- PLN netto)
d) 750 000 euro w przypadku zamówień publicznych na usługi społeczne i inne

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info