Sugestie

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z wszystkie

Negocjacje z ogłoszeniem

Tryb zamówienia, podczas którego zamawiający, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych. Warunkiem jest aby oferty nie zawierały ceny.

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info