Sugestie

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z wszystkie

Wspólny słownik zamówień publicznych (Kody CPV)

Międzynarodowe kody zamówień publicznych przypisane do robót budowlanych, towarów i usług w celu usystematyzowania kwestii klasyfikacji zamówień publicznych.
Stosowane przez zamawiającego przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych.
(CPV - Common Procurement Vocabulary)

Nasz serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działanie stron, których odnośniki można znaleźć na przetargi.info